[ ] Att. — 138/9
face A.1       ἀγαθῇ [τύχῃ]
ἐπὶ ἄρχοντος [Πραξαγόρου]
τοῦ καὶ Τιμοθέ[ου Θορικίου]
ιεʹ ἀπὸ τῆς αʹ τοῦ [θεοῦ Ἁδριανοῦ]
5 εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπ[ιδημίας, μηνὸς]
Μαιμακτηριῶνο[ς, ἐπὶ τῆς Ἀν]-
τιοχίδος ϛʹ πρυτα[νείας, γραμ]-
ματεὺς τὸ βʹ Νικήτη[ς — c.4 — άν]-
δρου Παλληνεὺς ἀν[έγραψεν]
10 τοὺς ἰδίους συνάρχ[οντας καὶ]
        τοὺς ἀισίτους.
col. I.12  Ἀναφλύστιοι
   ἐπώνυμος
Ἀσκλη[πι]άδης Ὑγίνου
15 Π̣[υρφ]όρος Μέμνονος
Ἀγάθων Ἀσκληπιάδου
Διοκλῆς Ὕλλου
Ἀθήναιος Διοδότου
Ἀσκληπιάδης Δημοχάρου
20 Κόρινθος Ͻ
Εὐκράτης Ͻ
Εὐέλπιστος Λε-
 ωνίδου
Σημαχίδαι
25 Ἀρτέμων Ͻ πρ
Ἰσίδωρος Ἀρτέ-
   μωνος
Ἀρτέμων Ͻ
Ὀνήσιμος Ἀρ-
30  τέμωνος
Ἀπολλώνιος
 Στεφάνου
32a — — —
Inter medias col I-II
33 Φυρνήσιοι
Φλ Διονύσιος
col. II.35 Παλληνεῖς
Αἴ Ἀπολλωνίδ[ης]
Αἴ Διονύσιος
Αἴλ Θεαγένης
Αἴλ Ἄτταλος
40  Μοσχίων Νικίου
 Φλ Γαιανός
Γλαῦκος Ἀλε-
ξάνδρου πρ
Ἀλέξανδρος
45 Γλαῦκος Ἀλεξάνδρου
Ἀσκληπιάδης Ζωσίμου
Γοργίας Μοσχίωνος
Μηνόφιλος Σωσιγένου
Ἐπιτυνχάνων Ἀριστοβούλου
50 Προσδόκιμος Ἀριστοβούλο[υ]
Ἐπίγονος Ͻ
Κτήσων Ͻ
Ἰανουᾶρις Ἐράτ[ωνος]
Ἰούν Μερκάτω[ρ]
55 Α․․․8․․․․ν
55a — — —
face B.col. II.56            — ς Παλλ[ηνεύς]
           ἐπὶ ἄρχον[τος — — —]
      [Μ]ελιτει vac.
58a                    vac. 0.15
59   ἀγαθῇ τύχῃ [— — — — — ἱε]-
60 ρεὺς Ὁρδεώνιος Λ[ολλιανὸς — — ἐπὶ ἄρχον]-
τος · Πο · Αἰλίου Φιλέα [Μελιτέως — — ἀπὸ τῆς]
πρώτης ἐπιδημίας θε[οῦ Ἁδριανοῦ — — — τῆς]
Ἁδριανίδος ἐγραμμ[άτευεν — — — — Φι]-
λολόγου Θριάσιος. Βησαιε[ῖς]
65 θεὸς Ἁδριανός vac.
Κλ · Δομετιανός vac.
Αἴλιος Ἡράκων πρ[εσβύτερος?]
Κλ · Καστάλιο[ς]
Γ Μάρκιος — — —
70 Ἰούλιο[ς — — —]
— — —
Search Help