[ ] Att. — Athens: Agora — 141/2 — IG II² 1764B
See also:
1 [— — — — — — — — — — —]ς Παλλ[ηνεύς]
[— — — — — — — — —] ἐπὶ ἄρχον[τος — — — — —]
[— — — — — — — Μ]ελιτεί(ως) vacat
                   vacat 0.15 m.
5   ἀγαθῆ τύχῃ [— — — — — — — ἱε]-
ρεὺς Ὁρδεώνιος Λ[ολλιανὸς — — ἐπὶ ἄρχον]-
τος Πο Αἰλίου Φιλέα [Μελιτέως ιη ἔτος ἀπὸ τῆς]
πρώτης ἐπιδημίας θε[οῦ Ἁδριανοῦ — — — — τῆς]
Ἁδριανίδος ἐγραμμ[άτευεν — — — — — — — — — — — Φι]-
λολόγου Θριάσιος Βησαιε[ῖς]
10 θεὸς Ἁδριανός vacat
Κλ Δομετιανός vacat
Αἴλιος Ἡράκων πρ(εσβύτερος?)
Κλ Καστάλιο[ς]
Γ Μάρκιος [— — — —]
15 Ἰούλιο[ς — — — — — —]
  lacuna
Search Help