[ ] Att. — Athens: Agora — 138/9 — IG II² 1764A
See also:
1         ἀγαθῇ [τύχῃ]
ἐπὶ ἄρχοντος [Πραξαγόρου Ͻ]
τοῦ καὶ Τιμοθέ[ου Θορικίου]
ιε ἀπὸ τῆς α τοῦ θεοῦ Ἁδριανοῦ]
5 εἰς τὴν Ἑλλάδα ἐπ[ιδημίας, μηνὸς]
Μαιμακτηριῶνο[ς, ἐπὶ τῆς Ἀν]-
τιοχίδος γ πρυτα[νείας, γραμ]-
ματεὺς τὸ β Νικήτη[ς — c.4 — άν]-
δρου Παλληνεὺς ἀν[έγραψεν]
10 τοὺς ἰδίους συνάρχ[οντας καὶ]
        τοὺς ἀισίτους.
col. I.12  Ἀναφλύστιοι
  ἐπώνυμος
Ἀσκλη[πι]άδης Ὑγίνου
15 Ε̣[ὔπ]ορος Μέμνονος
Ἀγάθων Ἀσκληπιάδου
Διοκλῆς Ὕλλου
Ἀθήναιος Διοδότου
Ἀσκληπιάδης Δημοχάρου
20 Κόρινθος Ͻ
Εὐκράτης Ͻ
Εὐέλπιστος Λε-
  ωνίδου
Σημαχίδαι
25 Ἀρτέμων Ͻ πρ
Ἰσίδωρος Ἀρτέ-
  μωνος
Ἀρτέμων Ͻ
Ὀνήσιμος Ἀρ-
30   τέμωνος
Ἀπολλώνιος
  Στεφάνου
[— — —]
col. II.33 Φυρνήσιοι
Φλ Διονύσιος
col. III.35 Παλληνεῖς
Αἴ Ἀπολλωνίδ[ης]
Αἴ Διονύσιος
Αἴλ Θεαγένης
Αἴλ Ἄτταλος
40 Μοσχίων Νικίου
Φλ Γαιανός
Γλαῦκος Ἀλε-
 ξάνδρου πρ
Ἀλέξανδρος
45 Γλαῦκος Ἀλεξάνδρου
Ἀσκληπιάδης Ζωσίμου
Γοργίας Μοσχίωνος
Μηνόφιλος Σωσιγένου
Ἐπιτυνχάνων Ἀριστοβούλου
50 Προσδόκιμος Ἀριστοβούλο[υ]
Ἐπίγονος Ͻ
Κτήσων Ͻ
Ἰανουᾶρις Ἐράτ[ωνος]
Ἰούν Μερκάτω[ρ]
55 Α[․․․8․․․․]ν
[— — —]
Search Help