[ ] Att. — 141/2 AD — IG II² 1764, face B
See also:
IG II(2) 1764B, ll. 59-64 (Follet):
59 ἀγαθῇ τύχῃ [Ἀντωνείνου Σεβαστοῦ(?)]·
60 ὁ̣ ἱ̣ε̣ρεὺς Ὁρδεώνιος Λ[ολλιανὸς τοὺς ἐπὶ ἄρχον]-
τος Πο. Αἰλίου Φιλέα [Μελιτέως ἀνέγραψεν· ἀπὸ τῆς]
πρώτης ἐπιδημίας θε[οῦ Ἁδριανοῦ ἔτος ιηʹ· τῆς]
Ἁδριανίδος ἐγραμμά̣[τευεν ․․․․c.12․․․․ Φι]-
λολόγου Θριάσιος. Βησαιε[ῖς] etc.
Search Help