Decree (of Mylasa) concerning dispute between Magnesia Mai. and Priene, with following dedication to [patri]s and Artemis [Leukophryen]e; 190/140 BC; found at Magnesia Mai.: *IMagnesia 93.c + 93.d ll. 1-2 + p. 295 (* for c); Syll2 928; IPriene 531.III; **Syll3 679.IV (* for d ll. 1-2; ** for c ll. 9, 13-14, 18-19, 20); Wilhelm, Gr. Inschr. rechtl. Inh. 67-68 (non vidi); **SEG 13, 494 (c ll. 15, 17).  
[ ] Syll³ 679IV
c.1 [․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.46․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ τ]ε καὶ γραφ̣η[—]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․ χ]ρηματισμῶν ὅμορος[—]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․] ἡμῖν τοῦτο ἠδυνήθησα[ν—]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․․c.41․․․․․․․․․․․․․․․․․․․]ποιούμενοι μηδὲ οἷς ․ε[—]
5 [․․․․․․․․․․․․․․․․․c.39․․․․․․․․․․․․․․․․․․ ἐ]κθέσθαι διὰ τῶν ἀποφάσεων [․․]
[․․․․․․․․․․․․․․․․․c.39․․․․․․․․․․․․․․․․․․]α τῶν ἐπιδεικνυμένων τόπων ἐν
[․․․․․․․․․․․․․․․․c.36․․․․․․․․․․․․․․․․π]ρησθέντων στεγνῶν ἐν τῆι καταδρομῆ[ι]
[․․․․․․․․․․․․․․c.33․․․․․․․․․․․․․․․]ον καὶ Διονύσιον οὐ μόνον διὰ τῶν προγεγραμ-
[μένων ἐπιτε]τευχέναι ․․․․c.12․․․․] ἀλλὰ καὶ ἐκ τῶν ἐχομένων πολλῶι μᾶλλον
10 [ἀδύνατον ἦν] κατανοεῖν [τὰ ἐμπ]ρη[σθέν]τα ἐν τῆι Πριηνίδι, διὰ τίνα αἰτίαν οὔτε ἐφυ-
[λάττετο οὔ]τε διακατείχετο ὑπ’ οὐ[δ]ενὸς Πριηνέως, εἴτε καὶ, ὡς ἐλέγοσαν οἱ Πριη-
[νέων ἔγδι]κοι, Λύσανδρόν τινα Πριηνῆ πεπιστεῦσθαι ταῦτα πρότερον ὑπὸ τῶν
[περὶ τὸν Ζ]ηνόδοτον καὶ γενέσθαι κατάδικον Λύσανδρον ὑπὲρ παρορίας, ὁ περ[ὶ]
[τῆς κατα]δίκης λόγος ἦν πολὺς̣ καὶ ἱκνούμενος τοῖς Μάγνησιν, τὰ γὰρ ὀφειλόμ[ε]-
15 [να κατὰ τ]ὴν καταδίκην τῆς καθηκούσης τετευχέναι <ἔδει> ἐξαγωγῆς ἤτοι εἰσ[πρα]-
[χθείσης τ]ῆς καταδίκης ἤ ἀφέσεως γενομένης ἤ κατ’ ἄλλον τινὰ τρόπον λοι-
[πογραφία]ς ἣν οὐδαμῶς οἱ τῶν Πριηνέων ἔγδικοι ἀπέδειξαν, ἐπίμονα δὲ εὑρέ-
[θη ἔτι κ]αὶ μέχρι τοῦ νῦν χρόνου ὄντα· ἐν οἷς τε καιροῖς ἐλέγετο ἡ καταδίκη
[γεγον]έναι ὁ Διονύσιος, ὃν ἔφασαν πεπιστευκέναι τῶι Λυσάνδρωι, ἐπεδείκνυτο
20 ἐκ χρηματισμῶν οὐχ ὑπάρχων ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ἀλλ’ ὁτὲ μὲν πρεσβεύων εἰς Ῥώ-
μην ὑπὲρ τῆς πατρίδος, ὁτὲ δὲ φυγαδεύων· ὧν εἴπερ ἠβουλόμεθα μηδὲ μνημονεύειν,
ἱκανὸς ἦν λόγος ὁ κατὰ τὸν ἐμπρησμὸν καὶ ἡ τῶν κτηνῶν ἁρπαγὴ γεγενημένη ἐκ τῶν τό-
πων τούτων καὶ ὑπὸ Πριηνέων ἀνα̣μ̣φ̣[ίλεκ]τος γεγενημένη συστῆσαι, ὅτι Μάγνητες
καὶ ταῦτα διακατείχοσάν τε καὶ ἐνέμοντο· τό γε μὴν λεγόμενον ὑπὸ Πριηνέων πρ[ό]-
25 τερον, εἰ ἦν Σκυλλίων πεπιστευμ̣ένος κτήσεις ἐν τοῖς τόποις τούτοις ὑπό τε Αἰτωλοῦ
καὶ Θεοδότου Μάγνητος καὶ ἡ παραναγιγνωσκομένη ἐ[πι]στολὴ οὐθαμῶς
ἡμῖν συνίσ[τη ἃ ἐπ]οίησαν οἱ Πρ[ι]ηνεῖς [․․c.7․․]ην[—]
d.1 [․c.5․ τῆι πατρί]δι καὶ Ἀρτέμιδ[ι]
[Λευκοφρυην]ῆι.
Search Help
Contact Us