Honorary inscription for Claudia Antonia Sabina Prokliane and Claudia Antonia Iouliane by boule, demos, and synodos of mystai of the goddess, on base; 1/2; found at Smyrna: CIG 3199; Petzl, ZPE 13, 1974, 124-126; *ISmyrna 653 (PH).  
[ ] ISmyrn 653
1 ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος καὶ ἡ σύνοδος τῶν τῆς θεοῦ μυστῶν ἐτείμησαν
Κλαυδίας Ἀντωνίας Σαβεῖναν Προκλιανὴν καὶ Ἰουλιανὴν ἀδελφάς,
τὰς θεολόγους, πάντα τὰ περὶ τὴν εὐσέβειαν τῆς
θεοῦ καὶ τὴν τῶν μυστῶν ἑορτὴν ἐκτενῶς παρασχούσας·
5 στήσαντος τὰς τειμὰς Κλ(αυδίου) Ἀντωνίου Λάμου τοῦ πατρὸς αὐτῶν,
ἐπὶ ταμιῶν Τι(βερίου) Κλ(αυδίου) Ζήνωνος καὶ Μ(άρκου) Βε̣ιβίου Θεοδώρου.
Search Help