Honorary inscription for Asiarch Iulius Menekles Diophantos by polis of Smyrna, on base; 31; found at Smyrna: Hellenica 5, 81-82, no. 318 (PH); Keil, Ist. Forsch. 17, 1950, 60, no. 16; 64, no.’s 23-25 (PH); *ISmyrna 637 (PH).  
[ ] ISmyrn 637
1 ἀγαθ[ῇ vacat τύχῃ·]
[ἡ πρ]ώτη [τῆς Ἀσίας κάλλε]ι καὶ μεγέθε[ι καὶ λαμπροτάτη]
[κα]ὶ μητρόπο[λις καὶ γʹ νε]ωκόρο<ς> [τῶν Σεβασ]-
[τῶν] κατὰ τὰ [δόγματα τῆς ἱερωτάτη]ς συγκλήτ[ου καὶ]
5 κόσμος τῆς Ἰωνίας Σμυρναίων πόλις
Ἰούλιον
Μενεκλέα
Διόφαντον
ἀσιάρχην
10 ἐνδόξως φι-
λοτειμησάμε-
νον ἑξῆς ἡμε-
ρῶν πέντε
τοῖς ὀξέσιν,
15 ἡ γλυκυτάτη
πατρίς.
Search Help