Honorary inscription for Claudia Paulina by boule and demos (of Smyrna); AD 117/c. 300; found at Smyrna: CIG 3201; *ISmyrna 644.  
[ ] ISmyrn 644
1 ἡ βουλὴ καὶ
ὁ δῆμος ἐτεί-
μησε Κλ(αυδίαν) Παυλεῖ-
ναν, θυγατέρα Κλ(αυδίου)
5 Παυλίνου ἱππάρχου,
πρυτάνεως, ἀγορα-
νόμου, ταμίου, βου-
λάρχου, γυμνασιάρ-
χου, στρατηγοῦ ἐπὶ
10 τῶν ὅπλων, νεω̣κό-
ρου, γραμματοφύλα-
κος, δεκαπρώτου,
γραμματέως Ὀλυμπί-
ων.  ἀνάκεινται δὲ ἐν τῷ <ἱ>ερῷ
15 δύο εἰκόνες Κλ(αυδίας) Παυλείνης, ἀργύρεος κα[ὶ]
[χ]ρύσ<εος.>  τῆς τειμῆς προ̣νο-
οῦσιν οἱ ὑμνῳδοὶ
τῆς γερουσίας
καὶ ὁ ἀδελφὸς Κλ(αύδιος) Παυ-
20 λειανός.
Search Help