Honorary inscription for Asiarch Marcus Aurelius Iulianus by hiera synodos of technitai and mystai of Breiseus Dionysos; 12/2b; found at Smyrna: CIG 3190; IGRR IV 1433; SEG 17, 517; *ISmyrna 639.  
[ ] ISmyrn 639
1 ἡ ἱερὰ σύνοδος τῶν πε-
ρὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον
τεχνειτῶν καὶ μυστῶν
Μᾶρκον Αὐρήλιον Χαριδήμου
5 Ἰουλιανόν, τὸν δὶς ἀσιάρχην
καὶ στεφανηφόρον καὶ νεωκό-
ρον τῶν Σεβαστῶν καὶ βάκχον
τοῦ θεοῦ, διά τε τὴν πρὸς τὸν θε-
ὸν εὐσέβειαν καὶ τὴν πρὸς τὴν
10 πατρίδα ἐν πᾶσιν εὔνοιαν καὶ διὰ
τὸ μέγεθος ὧν αὐτῇ κατεσκεύα-
ζεν ἔργων καὶ διὰ τὴν πρὸς αὐτοὺς
διάθεσιν·
ταμιεύοντος Μηνοφίλου Μητρο-
15 φάνους Ἀμερίμνου, ἐργεπιστατή-
σαντος Ἀφροδεισίου Φοιβίωνος
Παύλου.
Search Help
Contact Us