Honorary inscription for athlete Aur(elius) Apollinarios of Thyateira, Smyrna, Philadelphia, Byzantion, and other cities, on base; 32; found at Smyrna: CIG 3206; IGRR IV 1419; *ISmyrna 667 (PH, part) + II 2 p. 376.  
[ ] ISmyrn 667 + II2 p. 376
a.1 ἀγαθῆι vacat τύχηι·
ἐν τῇ πρώτῃ τῆς Ἀσίας κάλλει καὶ μεγέθει
καὶ λαμπροτάτῃ καὶ μητροπόλει καὶ τρὶς νεωκόρῳ
τῶν Σεβαστῶν κατὰ τὰ δόγματα τῆς ἱερωτάτη̣ς
5 συνκλήτου καὶ κόσμ<ῳ> τῆς Ἰωνίας Σμυρναίων
πόλει·
Αὐρ(ήλιος) Ἀπολλινάριος Θυατειρηνὸς καὶ
Σμυρναῖος καὶ Φιλαδελφε<ὺ>ς καὶ Βυ-
ζάντιος καὶ ἄλλων πόλεων πολείτης,
10 βουλευτής, δολιχαδρόμος, νεικήσας
ἀγῶνάς τε τοὺ̣ς ὑπογεγραμμένου̣ς·
Πυ̣θικῶ̣ν· Πύθια ἐν Δελφοῖς, Πύθια
ἐν Σίδῃ, Αὐγούστεια ἐν Θυατεί-
[ροις —]
b.1 τειμηθεὶς δὲ ξυσταρχίαις παρὰ τῶν
κυρίων ἡμῶν αὐτοκρατόρων Οὐα-
λεριανοῦ καὶ Γαλλιη̣νοῦ Σεββ(αστῶν)
ἐν τῇ λαμπρᾷ Φιλαδελφέων πόλει
5 καὶ ἐν τῇ λαμπρᾷ Βυζαντίων πόλει.
Search Help
Contact Us