Honorary inscription for master M(arcus) Aur(elius) Soterichos by Elpidianos hieros; imperial; probably from Smyrna: Henzen, Bull. Inst. 1860, 218-219, no. 2; LW 1522a; *ISmyrna 645.  
[ ] ISmyrn 645
1 Μ(ᾶρκον) Αὐρ(ήλιον) Σωτή-
ριχον, τὸ<⁶⁶ν ν>⁶⁶ο-
μοθέτην
τῆς στρατ<⁶⁶ηγί>⁶⁶-
5 ας καὶ ἀπεί-
ραστον στρα̣-
τηγὸ<⁶⁶ν ἐ>⁶⁶πὶ
τῶν ὅπλων
Ἐλπιδιανὸ-
10 ς ἱερὸς τὸ[ν]
ἴδιον δεσπ[ό]-
την.
Search Help
Contact Us