Honorary inscription for Demetrios Gerys, strategos, and family, by fellow-soldiers; 133/129 BC (?); found at Bel Kahve: Seylaz & Keil, JÖAI 28, 1933 Beibl. 121-124 (PH); *ISmyrna 609 (PH).  
[ ] ISmyrn 609
1 Γερῦδος·
Δημήτριον Μητροδώρου τοῦ Μη-
τροφάνου τὸν καλούμενον
Γερῦν τὸν στρατηγὸν οἱ συν-
5 στρατευσάμενοι καὶ ταγέν-
τες ὑφ’ ἑαυτὸν ἐν τῷ χωρίῳ
καὶ συνδιατηρήσαντες
ἐστεφάνωσαν χρυσῷ στε-
φάνῳ· v ἐστεφάνωσαν δὲ
10 καὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
Ἡρόδοτον Μητροδώρου
καὶ τὸν σύντροφον αὐτοῦ
καὶ ἀναγνώστην τοῦ δή-
μου v Ἑρμαγόραν Ἀπολλο-
15 δώρου καὶ τὴν μητέρα αὐ-
τοῦ Ἀρτεμισίαν Ἡροδότου
[κ]αὶ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ Μύσ-
ταν Θευδείους v καὶ τὸν υἱ-
ὸν τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ Μη-
20 τρόδωρον, v ἕκαστον αὐ-
τῶν χρυσῷ στεφάνῳ.
Search Help