[ ] Att. — c. 166/7
See also:
1 [κ]αθ’ ὑπομνη[ματι]-
σμὸν τῆς ἐξ Ἀ[ρείου]
πάγου βουλῆς
Φλάβιον Εὐθυκό[μαν]
5 Παιανιέα · Τίτου [Φλαβίου]
Στράτωνος ἐπὶ [β]ωμῷ
[υἱὸ]ν καὶ Τίτου [Φλ]αβίο[υ]
[Στρ]άτωνος ἱεροφάντ[ου]
[ἔγ]γονον v καὶ Φλαβίας
10 ․․․κρατείας ἱε[ρ]οφάντ[ι]-
[δος ἀπό]γονον, Πο[μ]πηία Πώ[λ]-
[λα] Πομπηίο[υ] Πλειστάρ[χου τοῦ]
[φιλο]σόφου [θυ]γάτηρ, τὸ[ν]
[ἑαυ]τ[ῆς ἄνδρα] folium
Search Help
Contact Us