[ ] Att. — c. 166/7p
See also:
1 καθ’ ὑπομνηματισμὸν
τῆς ἐξ Ἀρείου πάγου βου-
λῆς Τίτον Φλάβιον Μέ-
νανδρον Παιανιέα Τίτου folium
5 Φλαβίου Εὐθυκόμα Παιανι-
έως υἱὸν ἡ μήτηρ Πομπη-
ία Πώλλα τὸν ἑαυτῆς υἱόν.
Search Help
Contact Us