[ ] Att. — ante med. s. I p.
See also:
col. I.1     [ὁ δῆμος]
[τὸν δεῖνα δαιδού]χου
[— — — — — — — εὐ]σε-
[βείας ἕνεκα καὶ ἀρε]τῆς
5 [Δήμητρι καὶ Κ]όρηι
    [ἀνέθεκεν].
col. II.7           ὁ δῆ[μος]
δαιδοῦχον Θεμι[στοκ]λῆν δαιδούχου Θεο-
φράστου τοῦ δαιδο[ύχο]υ Θεμιστοκλέους Ἁγνού-
10 σιον ἀρετῆς ἕνεκεν [καὶ ε]ὐνοίας τῆς εἰς ἑαυτὸν
καὶ τῆς πρὸς τὰς θεὰς εὐσεβείας Δήμητρι καὶ Κόρηι
                 ἀνέθηκεν.
col. III.13         ὁ δῆμος
Σοφοκλῆν Θεοφράστου Ἁγνούσιον
15 ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐσεβείας ἀνέθηκεν.
Search Help
Contact Us