Dedication of statues for four members of a daduchic family.  Two joining fragments of a large block of blue-gray (“Hymettian”) marble.
[ ] Attica — Eleusis — ca. 20 BC — IG II² 3510
See also:
col. I.1                     [ὁ δῆμος]
[δαιδοῦχον Θεόφραστον δαιδού]χου
[Θεμιστοκλέους Ἁγνούσιον ἀρετῆ]ς ἕ-
[νεκα καὶ εὐνοίας τῆς εἰς ἑαυτὸν καὶ] τῆς
5 [πρὸς τὰς θεὰς εὐσεβείας Δήμητρι καὶ Κ]όρηι
                      [ἀνέθηκεν]
col. II.7                        ὁ δῆ[μος]
δαιδοῦχον Θεμι[στοκ]λῆν δαιδούχου Θεο-
φράστου τοῦ δαιδού[χο]υ Θεμ[ι]στοκλέους Ἁγνού-
10 σιον ἀρετῆς ἕνεκεν [καὶ ε]ὐ̣νοίας τῆς εἰς ἑαυτὸν
καὶ τῆς πρὸς τὰς θεὰς εὐσεβεί̣ας Δήμητρι καὶ Κόρηι
                                   ἀνέθηκεν
col. III.13                     ὁ δῆμος
Σοφοκλῆν Θεοφράστου Ἁγνούσιον
15 ἀρετῆς ἕνεκα καὶ εὐσεβείας ἀνέθηκεν.
                      vacat
Search Help
Contact Us