[ ] Att. — stoich. — 334/3
See also:
1 [θεο]ί.
[λόγ]ο[ς τ]αμιῶν τῆς [θεοῦ τῶν ἐπὶ Κτησικλέους ἄρχοντος — — —  — — — , — — — Κολ]-
λυτέως, Ναυσιστρά[του — — — , — — —  — — — , — — —  — — — , — — — Ἀχαρ]-
νέως, Μελησίου Ἁλα[ιέως, — — —  — — — , — — —  — — — , — — —  — — —]
5 καὶ τῶν εἱρημένων [ἐπὶ τὰς νίκας καὶ τὰ πομπεῖα καὶ τὸν κόσμον τὸν κανηφορικὸν? —άν]-
δρου Γαργηττίου [καὶ τῶν μετ’ αὐτοῦ].
6a       vacat 0.017
col. I.7 τάδε ἔχομε[ν] χρήματα· [v χρυ]-
σῶν [τῶν] εἰς τὰς νίκ[ας καὶ]
τὰ π[ομ]πεῖα· v ἐπὶ τῆ[ς ․․․․]-
10 τί[δος] πέμπτης πρυ[τανεί]-
ας [πα]ρ[ὰ] ταμίου στ[ρατιωτ]-
[ικῶν ․․․․]άδους Π[αιανιῶ]-
[ς — — —]#⁷ΤΤΤ vacat?
[ἐπὶ τῆς Ἱπ]ποθωντ[ίδος ․․]
15 [․․ης πρυτ]α[νεί]α[ς παρὰ τα]-
[μίου στρα]τι[ω]τ[ικῶν ․․․․]-
[άδους Παια]νιῶς ∶ — — —
[ἐπὶ τῆς Κε]κροπίδ[ος ․․․․]
[․ης πρυτα]νείας π[αρὰ τα]-
20 [μίου στρατ]ιωτι[κῶν κτλ]
Search Help