[ ] Att. — stoich. 20 — 334/3 BC? — IG II² 1493+
See also:
IG II(2) 1493(+1494+1495).7-21 (Mitchel):
7 τάδε ἔχομεν χρήματα [χρυ]-
σών[ητ]α̣ εἰς τὰς Νίκ[ας καὶ]
τὰ π[ομ]π̣εῖα v ἐπὶ τῆ[ς ․․․ν]-
10 τίδ̣[ος] {²⁷[Αἰαν]|τίδ̣[ος]? [Λεων]|τίδ̣[ος]?}²⁷ π̣έμπτης πρυ[τανεί]-
ας [πα]ρ[ὰ] ταμίου στ[ρατιω]-
[τ]ι̣[κῶν Δη]μ̣άδους Π[αιανι]-
[ῶς ∶ — — —]Τ̣ΤΤΤ· vacat
[ἐπὶ τῆς Ἱπ]ποθω̣ντ[ίδος ․․]
15 [․․․․ πρυτανεί]α[ς παρὰ τα]-
[μίου στρα]τιω̣τ[ικῶν Δημά]-
[δους Παια]νιῶς ∶ — — —·
[ἐπὶ τῆς Κε]κροπίδ[ος ․․․․]
[․ης πρυτα]νείας π[αρὰ τα]-
20 [μίου στρατ]ιωτι[κῶν Δημά]-
[δους Παιανιῶς ∶ — — — — —]
Search Help