List of persons admitted into the presbytika palaistra.  Plaque of white marble.
[ ] Kos Isl. — Kos — aft. mid-1st c. AD — Synteleia. V. Arangio-Ruiz 2 (1964) 816-819 — M. Segre, Iscr. di Cos (1993) ED 228
1 ἐπὶ μο(νάρχων) Ἑρμία καὶ Διογένους οἵδε εἰσῆλθον ἐς
τὰν πρεσβυτικὰν παλαίστραν, γυμνασιαρχοῦν-
τος Τιβερίου Κλαυδίου Ἀλκιδάμου υἱοῦ Ἀλκιδά-
μου — καὶ ἐπιμελητᾶ Σέξτου Ποπιλλίου Σέξ-
5 του υἱοῦ Λωρείκα φιλοκαισάρων· — Ἀμώμητος
Λέοντος, ∙Γάϊ(ος) — Ἀνδέτιος Βάσσος, ∙ Φαῦστος
Εὐβούλου, Μοσχίων Διοδώρου, — Π(πλιος)∙ Ἄλβιος Νί-
γερ, — Γάϊ(ος)∙ Ἰούλιος Βάσσος, ∙ Ἁγησικ<⁶¹λῆς>⁶¹ Κότυος,
Ἀνουβίων Εὔνοος, ∙Π(πλιος)∙ Γράνιος Ποῦλχερ, ∙Μᾶρ(κος)
10 Οὐιψ<⁶¹τά>⁶¹νιος Κρίσπος, — Μᾶρ(κος) — Ἰγνάτιος Εὔτυχος,
Π(πλιος) — Βισέλλιος Βαβυλλιανός, — Κ(ϊντος) — Καίσιος ∙ Μάγνος,
Νικήρατος Πανκράτους, ∙Π(πλιος)∙ Γράνιος Σέξτου υἱ-
ός, Παλαμήδης Ποπλίου, ∙Π(πλιος)∙ Ῥοπίλλιος Καπίτων,
Π(πλιος)∙ Γράνιος Σίλων, — Δέ(κμος) — Σήϊος Καπίτων, ∙ Παιδέρως
15 Νικομήδους, ∙Μᾶρ(κος)∙ Καισίλιος Ῥῆγλος, ∙Δέ(κμος)∙ Κλώδιος Ῥή-
γιλλος, ∙Νεμέ(ριος)∙ Αὔδιος Πολλίων, ∙Γάϊ(ος)∙ Καστρίκιος
Ἀκύλας, <⁶¹∙Π(πλιος)∙>⁶¹ Αὐίλλιος Πρόκλος, ∙Μᾶρ(κος)∙ Μάριος Ἑρμῆς,
Π(πλιος) ∙ Κλώδιος Σωτήριχος, ∙Π(πλιος)∙ Κλώδιος Βάσσος, ∙Π(πλιος)∙ Γράνι-
ος Πρῖμος, ∙Τιβ(έριος)∙ Κλαύδιος Ἀγαθόπους, ∙Κό(ϊντος)∙ Τερέντι-
20 ος ∙Κο(ΐντου)∙ υἱός, ∙Σέξ(τος)∙ Ἄλλιος Βάσσος, ∙Π(πλιος)∙ Γράνιος ∙ Θα-
λίαρχος, ∙Π(πλιος)∙ Κλώδιος Βάσσος ∙νε(ώτερος)∙, Ἀλκίδαμος Ἀρισ-
τοκλίδα, ∙Γάϊ(ος)∙ Ἰούλιος Σέξτου υἱὸς Βάσσος, ∙Δέκ(μος)
Γράνιος Λονγῖνος, ∙Δέκ(μος)∙ Γράνιος Σατορνῖνος,
Τιβ(έριος)∙ Κλαύδιος Θευγένης, ∙Σέξ(τος)∙ Σήϊος Πολλίων,
25 Ἕλενος ∙(Ἑλένου)∙ τοῦ Διονυσίου, ∙Τιβ(έριος)∙ Κλαύδιος Ζώ-
πυρος, ∙Γάϊ(ος) Κλώδιος Τέρτιος, <⁶¹Νι>⁶¹κόφιλος Ἀπολ-
λοδότου, Φιλωνίδας ∙(Φιλωνίδα)∙, Τιβ(έριος)∙ Κλ<α>ύδιος Νικομή-
δους υἱὸς Στράτων, Φλάμμας Ζωπύρου, Φίλει-
τος (Φιλείτου) τοῦ (Φιλείτου), Δημήτριος Ἀριστοκράτους, ∙Κ(ϊντος)∙ Κοί-
30 λιος Φλάκκος, Διόφαντος Φιλίνου, Νυνφόδοτος
Λόχου, Ἀπολλώνιος Ξενοκράτους, Διοσκου-
ρίδης ∙(Διοσκουρίδου)∙, Π(πλιος)∙ Ὀφέλλιος Μάξιμος, ∙Λού(κιος)∙ Κοσ-
σίνιος Ἀπολλώνιος, ∙Λεύ(κιος)∙ Γράνιος Λαβέων, ∙Π(πλιος)∙
Ῥοπίλλιος Λονγῖνος, ∙Λεύ(κιος)∙ Ὀφέλλιος Βάσσος,
35 Γάϊ(ος)∙ Ἰούλιος Ἐπάγαθος vacat
                Ἑτερηΐα ∙<⁶¹Γα(ΐου)>⁶¹ θυ(γάτηρ) Πρόκιλλα.
                       vacat
Search Help