[ ] Kos Isl. — Kos — ca. 54-100 AD — Synteleia. Vincenzo Arangio-Ruiz 2 (1964) 818
See also:
1 ἐπὶ μο(νάρχων) Ἑρμία καὶ Διογένους· οἵδε εἰσῆλθον ἐς
τὰν πρεσβυτικὰν παλαίστραν, γυμνασιαρχοῦν̣-
τος Τιβερίου Κλαυδίου Ἀλκιδάμου υἱοῦ Ἀλκιδά-
μου ∙ καὶ ἐπιμελητᾶ Σέξτου Ποπιλλίου Σέξ-
5 του υἱοῦ Λωρείκα φιλοκαισάρων ∙ Ἀμώμητος
Λέοντος ∙ Γάϊ(ος) ∙ Ἀνδέτιος Βάσσος ∙ Φαῦστος
Εὐβούλου· Μοσχίων Διοδώρου ∙ Π(πλιος) ∙ Ἄλβιος Νί-
γερ ∙ Γάϊ(ος) ∙ Ἰούλιος Βάσσος ∙ Ἀγησικλῆς Κότυος·
Ἀνουβίων Εὔνοος ∙ Π(πλιος) ∙ Γράνιος Ποῦλχερ ∙ Μᾶρ(κος)
10 Οὐιψτάνιος Κρί̣σπος ∙ Μᾶρ(κος) ∙ Ἰγνάτιος Εὔτυχος·
Π(πλιος) ∙ Βισέλλιος Βαβυλλιανός ∙ Κό(ϊντος) ∙ Καίσιος Μάγνος·
Νικήρατος Πανκράτους ∙ Π(πλιος) ∙ Γράνιος Σέξτου υἱ-
ός· Παλαμήδης Ποπλίου ∙ Π(πλιος) ∙ Ῥοπίλλιος Καπίτων
Π(πλιος) ∙ Γράνιος Σίλων ∙ Δέ(κιμος) Σήιος ∙ Καπίτων ∙ Παιδέρως
15 Νικομήδους ∙ Μᾶρ(κος) ∙ Καισίλιος Ῥῆγλος Δέ(κιμος) Κλώδιος Ῥή-
γιλλος ∙ Νεμέ(ριος) ∙ Αὔδιος Πολλίων ∙ Γάϊ(ος) ∙ Καστρίκιος
Ἀκύλας ∙ Π(πλιος) ∙ Αὐίλλιος Πρόκλος ∙ Μᾶρ(κος) Μάριος Ἑρμῆς
Π(πλιος) ∙ Κλώδιος Σωτήριχος ∙ Π(πλιος) ∙ Κλώδιος Βάσσος ∙ Π(πλιος) ∙ Γράνι-
ος Πρῖμος ∙ Τιβ(έριος) ∙ Κλαύδιος Ἀγαθόπους ∙ Κό(ϊντος) ∙ Τερέντι-
20 ος ∙ Κο(ίντου) ∙ υἱός ∙ Σέξ(τος) Ἄλλιος Βάσσος ∙ Π(πλιος) ∙ Γράνιος Θα-
λίαρχος ∙ Π(πλιος) ∙ Κλώδιος Βάσσος ∙ νε(ώτερος) ∙ Ἀλκίδαμος Ἀρισ-
τοκλείδα ∙ Γάϊ(ος) ∙ Ἰούλιος Σέξτου υἱὸς Βάσσος ∙ Δκ(ιμος)
Γράνιος Λονγῖνος ∙ Δέκ(ιμος) ∙ Γράνιος Σατορνῖνος
Τιβ(έριος) Κλαύδιος Θευγένης ∙ Σέξ(τος) ∙ Σήιος Πολλίων·
25 Ἕλενος ∙ β ∙ τοῦ Διονυσίου ∙ Τιβ(έριος) ∙ Κλαύδιος Ζώ-
πυρος ∙ Γάϊ(ος) ∙ Κλώδιος Τέρτιος· Νικόφιλος Ἀπολ-
λοδότου, Φιλωνίδας ∙ βΤιβ(έριος) ∙ Κλαύδιος Νικομή-
δους υἱὸς Στράτων ∙ Φλάμμας Ζωπύρου· Φιλεῖ-
τος τοῦ ∙ γ ∙ Δημήτριος Ἀριστοκράτους ∙ Κό(ϊντος) Κορ[νή]-
30 λιος Φλάκκος, Διόφαντος Φιλίνου· Νυνφόδοτος
Λόχου· Ἀπολλώνιος Ξενοκράτους· Διοσκου-
ρίδης ∙ β ∙ Π(πλιος) ∙ Ὀφέλλιος Μάξιμος ∙ Λού(κιος) ∙ Κοσ-
σίνιος Ἀπολλώνιος ∙ Λεύ(κιος) ∙ Γράνιος Λαβέων ∙ Π(πλιος) ∙
Ῥοπίλλιος Λονγῖνος ∙ Λεύ(κιος) ∙ Ὀφέλλιος Βάσσος·
35 Γάϊ(ος) ∙ Ἰούλιος Ἐπάγαθος· vacat
     Ἑτερηία ∙ Γα(ΐου) θυ(γάτηρ) Πρόκιλλα.
Search Help