Dedication by the city of Philadelphia of a statue in honor of the emperor Hadrian. Found at Athens.  Fragment of a marble base, in four joining pieces.
[ ] Attica — Athens — Akropolis — 132 AD or shortly after — IG II² 3966a — SEG 41.143 — AnnÉp (1992) 1552
1 [Αὐ]τοκράτο[ρα Καίσαρα Τραιανὸν]
[Ἁδρ]ιανὸν Σ[εβαστὸν Ὀλύμπιον]
[ἡ Φλ]αουιέων Φ̣[ιλαδελφέων πόλις — c.4 —]
[․]Η̣[․․]Ι̣Α διὰ τῆς ἱ[ερωτάτης τῶν πεντακοσίων βου]-
5 λῆς καὶ τοῦ εὐσε[βεστάτου δήμου — c.5 — διά τε τὴν πρὸς τὸν]
θεὸν Νέον Διόνυ[σον — — — — — — c.33 — — — — — — —]
καὶ τὴν πρὸς Ἀθη[ναίους ἐκ προγόνων φιλίαν καὶ συν]-
γέ[ν]ειαν. πρεσ[βευταὶ  — — — — {²names}² — — — — —]
[π]ατὴρ παίδων ὀ̣[λυμπιονικῶν (?) — — — c.17 — — — ἐν]
10 [Ὀ]λυμπιάδι πρώτῃ [— — — — — καὶ {²praenomen}² Ἀν]-
τώνιος Κορνηλια[νὸς — — — — — c.31 — — — — — — —]·
ἐπιμεληθέντων [— — — — — — — c.34 — — — — — — —]
Μαρκέλλου βου[λ]οφύλ[ακος (?) — — — — c.27 — — — —]
Τρύφωνος καὶ Εἰσιδώρου τῶν [— — — — c.23 — — — —]
15 ἱεροφαντῶν καὶ συνθυτῶν τῆς ἰδία̣[ς πατρίδος — — καὶ (?) διὰ]
βίου τετιμημένων ἡμῶν πολιτε[ίᾳ — — — — c.20 — — — —].
Search Help