Citizenship decree.  Stele of gray marble, preserved on the right. Non-stoich. c. 59.
[ ] Attica — Athens — Agora — ca. 175 BC — Hesperia 30 (1961) 221, 18 — SEG 21.418 — Agora XVI 301
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]· τ̣[οὺς]
[δὲ θεσμοθέτας, ὅταν πληρῶσι δικαστήριον εἰς ἕνα καὶ πεντακοσίου]ς̣ δικαστά̣-
[ς, εἰσαγαγεῖν αὐτοῖς τὴν δοκιμασίαν τῆς πολιτογραφίας· εἶναι δ]ὲ αὐτοῖς δοκιμ-
[ασθεῖσι γράψασθαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας, ἧς ἂν βού]λ<ω>νται· ἀναγράψα-
5 [ι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν] εἰς στήλην λιθίνην
[καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει — — — — — — c.25 — — — — — —]υ εἰκόνας· τὸ δὲ γεν-
[όμενον εἴς τε τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσι]ν ἀνάλωμα μερίσ-
[αι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· — — — — — c.23 — — — — —]ΦΗ τόδε τὸ <ψ>ήφ-
[ισμα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣ΜΟΥ προνοη-
10 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Φ̣ΤΛΑΝΕΙΧ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς τὸ πρυτανεῖον] εἰς αὔρ̣-
[ιον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — προ]ν̣οηθ̣[․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us