[ ] Att. — Athens: Agora — non-stoich. 56-64 — init. s. II a. — Hesp. 30.1961.221,18 — Osborne, Nat. I.D111 — SEG 21.418
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]· τ̣[οὺς]
[δὲ θεσμοθέτας, ὅταν πληρῶσιν δικαστήριον εἰς ἕνα καὶ πεντακοσίου]ς̣ δ̣ικαστά̣-
[ς, εἰσαγαγεῖν αὐτοῖς τὴν δοκιμασίαν τῆς πολιτογραφίας· εἶναι δ]ὲ αὐτοῖς δοκιμ-
[ασθεῖσι γράψασθαι φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρίας ἧς ἂν βού]λ<ω>νται· ἀναγράψα-
5 [ι δὲ τὸ ψήφισμα τόδε τὸν γραμματέα τὸν κατὰ πρυτανείαν] εἰς στήλην λιθίνην
[καὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει (?) παρὰ τὰς — — — — — — — —]υ εἰκόνας· τὸ δὲ γεν-
[όμενον εἰς τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης καὶ τὴν ἀνάθεσι]ν ἀνάλωμα μερίσ-
[αι τὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν· — — — — — — — — — —]φη τόδε τὸ <ψ>ήφ-
[ισμα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ήμου προνοη-
10 [θέντων — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΦΤΛΑΝΕΙΧ̣
[— — — — — — — — — — ἐπὶ — — — — — — — εἰς τὸ πρυτανεῖον] εἰς αὔρ-
[ιον· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — προ]νοηθ[έ]-
[ντων (?) — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us