Manumission by consecration to Sarapis and Isis.  Two stone fragments, reused in a house in Orchomenos.
[ ] Boiotia — Orchomenos — late 3rd/early 2nd c. BC — IG VII 3198 — Wilhelm, Neue Beiträge IV (1915) 18, 3
See also:
1 [Θάρσωνος ἄρχοντος, ἱαρειάδδοντος Ξενοκρ]άτιος [Με]ι[λιχίδαο],
[π]ολε[μαρχιόντ]ων Δο[ρκίλλιος Ἀθανοδώρω], Λ<ι>ούκωνος Εὐγίτονος, Σάων[ος]
[Ἅ]βρων[ος, Εὐδί]κα κὴ Ἀρισσ[τὶς Καφισίου ἀ]ντίθεντι τὸν ϝίδιον ϝυκέταν
Ἀπολλώνιον ἱαρὸν εἶμεν [τῶ Σαράπιος κ]ὴ τᾶς Ἴσιος, κὴ μεὶ ἐσσεῖμεν μειθενὶ
5 καταδουλίττασθη Ἀπολλώ[νιον μειδὲ] ἐφάπτεστη· ἠ δέ κά τις καταδουλίδ-
δειτη εἲ ἐφάπτειτη, κούριος ἔστω ὁ ἱα[ρεὺ]ς κὴ τὺ πολέμαρχυ σουλῶντες κὴ
δαμιώοντες, κὴ τῶν ἄλλων ὁ βειλό[μενο]ς κὴ τὺ σούνεδρυ δαμιώνθω τὸν ἀδικίον-
τα· παρεῖς τῇ Εὐδίκῃ κὴ τῇ Ἀριστίδ[ι ὁ πατ]εὶρ Καφισίας Ἀριστίωνος.
Search Help
Contact Us