Manumission records. White marble.
[ ] Thessalia (Pelasgiotis) — Larisa — ca. 100-50 BC — IG IX,2 1232 — La Thessalie (1994) 301-306 (Kontogiannis)
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[ἀπ]ὸ̣ Ἀδμαντο̣[ς — — — — — — — — — — — — —]
Ε̣ὔπραξις κα̣ Ἡρόφιλος οἱ [Κλεάρχου ἀπὸ Κλεάρ(?)]-
[χ]ου τοῦ̣ Ἀρν̣ία· Εὔπραξις Νι[— — — — ἀ]πὸ Π[— —]-
[․]ου το̣ῦ̣ Φ̣ι̣λίνο̣υ· Ἰάσων̣ Εὐόδου ἀπὸ Νικομάχο[υ]
5 [τ]οῦ Δωρο̣θέου. vacat Ὁμολῴου· vacat Ματ̣ρ̣ί̣χα Νικοκ[λέ]-
[ο]υς ἀπ̣ Ν̣ικοκλ̣έ̣ο̣υς τοῦ Αὐ̣τοβ̣ούλου· Ἁδεῖα Εὐ[ρυ]-
λ̣όχου πὸ Στρατ̣ονίκης τῆ̣ς Λυσιμάχου καὶ Π[ρυ]-
τ̣ανείας τῆς Εὐρυ̣λόχου· Παρά̣μ̣ονος Νι̣κοπό[λε]-
ω̣ς ἀπὸ Ν̣ικ̣οπόλεως τοῦ Ἀγάθωνος δόν̣τος [ὑ]-
10 π̣ὲρ αὐτο Πα̣ραμόν̣ου τοῦ Νικοπ̣όλεως τ̣οῦ π[α]-
[τ]ρὸς αὐτ̣οῦ· Ζωσίμη Ἱππολόχο̣υ ἀπὸ Ἱππ̣ολό-
χου τοῦ̣ Ἱππολόχου καὶ Νικασιπό̣λεως τῆς Νικο-
[κ]ράτου· Ὀλβία Ἀρτ̣έου ἀπὸ Φυλάκας τῆς Ἀρτέου·
[—]νναία καὶ Κλειτάγορος οἱ Μενεδ̣ήμου ἀπὸ Μ[ε]-
15 [ν]ε̣δήμου τοῦ Ὀρθολάου καὶ Φιλω̣τέρας τῆς [Εὐ]-
[βι]ότου Ἐρικινιέων. vacat Ἱπποδρομίου̣· vacat [— —]-
[․]ίφιλος Ε̣ὐπόρου ἀπὸ Εὐπόρου τοῦ Βίωνο[ς· — —]-
[—]ε̣ρις καὶ Ν̣ι̣κασίων καὶ Μύστα ἀπὸ τ̣ρεστίδο[υ]
[τοῦ] Μ̣ιμνομάχου· Ἀγάθα Σωπάτρου ἀπὸ̣ Ἡγη[—]-
20 [—]ς τ̣ῆς Θεο̣γένους. vacat Φυλλικοῦ· vacat Κλειτ[—]
[Θ]εμιστοκλέους ἀπὸ Θεμιστοκλέους τοῦ [Ζω]-
π̣υρίωνος· Σύρα Πορτίνου ἀπὸ Πορτίνου το[ῦ Πρω]-
τ̣έου· Ἀλεξάν̣δρα Σωπάτρου ἀπὸ Σωπάτρου τ[οῦ]
[Α]ὐτοβούλου· Σ̣ωτηρίχα Φιλώτου ἀπὸ Ἐργοφίλ[ας]
25 τ̣ῆς Ἀσίου καὶ Φιλώτου τοῦ Εὐπόρου· Ἰλιὰς Σιμ[μί]-
[χ]ου ἀπὸ Παρμονίδος τῆς Σιμμίχου· Πασίφιλο[ς]
[Ὀ]νησίμου ἀπὸ̣ Ἀντιοχίδος τῆς Ἀγαθοκλέου[ς]·
Μ̣αχάπολις Ἀρτέου ἀπὸ Φύλας τῆς Ἀρτέου· [Ἀ]-
[π]ο̣λλώνιο̣ς Ἀτρεστίδου ἀπὸ Ἀτρεστίδου
30 [τ]ο̣ῦ Μιμνο̣μάχου· Ἐπίκτησις Φιλίππου ἀπὸ Π[αρ]-
μ̣ενίσκου̣· Ἀγάθα Παρμενίσκου ἀπὸ Ἱπποδ[α]-
[μ]είας τ̣ῆ̣ς̣ Ἀριστομάχου· Στρατονίκη Σωσιπ[ό]-
[λ]ιδ̣ος ἀπὸ Νικοπ̣όλιδος τοῦ Ἀγάθωνος κα[ὶ]
[Ἀ]ντιγόνας τῆς Ἰάσονος καὶ Αὐτοκράτας τῆ[ς]
35 [Λ]υκίνου. vacat Ἰτωνίου· vacat Σωστράτη Ἀρ[χί]-
[ο]υ̣ ἀ̣π̣ὸ̣ Ἀρχίου καὶ Δημοφίλου τῶν Φιλ[ο]-
[ξ]ένου. vacat
Search Help