[ ] Perrhaibia — Phalanna: Tyrnavos — ca. 49/48 BC
1 [Ε]ὔπραξις καὶ Ἡρόφιλος ἀπ[ὸ — — — — — — — — — — —]
[—]ου τοῦ Ἀρνία, Ε[ὐ]αγ[— — — — — — — ἀπ]ὸ(?) [— —]
[—]ου τοῦ Φιλίνου, [Ἰά(?)]σων Εὐ̣όδου ἀπὸ #⁷[—]ομίχο[υ]
[τ]οῦ ․․․․θέου. [Ὁ]μολῴου· μαιηχανικοὶ
5     ἀπὸ Νικοκλέους τοῦ Αὐτοβούλου, Ἄδεια̣ Εὐ[ρυ]-
[λ]όχου ἀπὸ Στρατονίκης τῆς Λυσιμάχου καὶ Π[ρυ]-
[τ]ανείας τῆς Εὐ[ρυ]λόχου, Παράμονος Νικοπό[λε]-
[ως] ἀπὸ Νικοπόλ̣[ε]ως τοῦ Ἀγάθωνος δόντος
[τοῦ] αὐτοῦ Παραμόνου τοῦ Νικοπόλεως τὸ ὑπ[ὲρ]
10    ἑαυτοῦ, Ζωσίμη Ἱππολόχου ἀπὸ Ἱππολ[ό]-
 χου τοῦ Ἱππολόχου καὶ Νικασιπόλεως τῆς Νικο-
[κ]ράτου, Ὀλβία Ἀρτέου ἀπὸ Φυλάκας τῆς Ἀρτέου,
[— —]ννα καὶ Κλειτάγορος οἱ Μενεδήμου ἀπὸ Μ̣[ενε]-
    δήμου τοῦ Ὀρθολάου καὶ Φιλωτέρας τῆ[ς — —]
15 [— —]του Ἐρικινιέων. Ἱπποδρομίου·
[— —]φιλος Εὐπόρου ἀπὸ Εὐπόρου τοῦ Βίωνο[ς],
[— —]ρις καὶ Νικα[σί]ων καὶ Μύστα ἀπὸ Ἀτρεστίδ[ου]
[τοῦ Μ]ιμνομάχου, Ἀγάθα Σωπάτρου ἀπὸ Ἡγη-
[σοῦς] τῆς Θεογένους. Φυλλικοῦ· Κλεῖτ[ος(?)]
20  Θεμιστοκλέους ἀπὸ Θεμιστοκλέους τοῦ
[—]υρίωνος, Σύρα Πορτίνου ἀπὸ Πορτίνου τοῦ
[—]έου, Ἀλεξάνδρα Σωπάτρου ἀπὸ Σωπάτρου [τοῦ]
[Α]ὐ̣τοβούλου, Σωτηρίχα Φιλώτου ἀπὸ Ἐργοφίλ[ας]
[τ]ῆς Ἀσίου καὶ Φιλώτου τοῦ Εὐπόρου, Ἰλιὰς Σιμ[μί]-
25 [χ]ου ἀπὸ Παρμον[ί]δ̣ος τῆς Σιμμίχου, Πασίφιλο[ς]
[Ὀ]ν̣ησίμου ἀπὸ Ἀντιοχίδος τῆς Ἀγαθοκλέου,
[Μ]α̣χάπολις(?) Ἀρτέου ἀπὸ Φύλας τῆς Ἀρτέου,
[Ἀπο]λλώνιος Ἀτρεστίδου ἀπὸ Ἀτρεστίδου
[τ]οῦ Μιμνομάχου, Ἐπίκτησις Φιλίππου ἀπὸ <Π>[αρ]-
30  μ̣ενίσκου, Ἀγάθα Παρμενίσκου ἀπὸ Ἱπποδ[α]-
[μ]είας τῆς Ἀριστομάχου, Στρατονίκη Σωσι-
[πόλιδ]ος ἀπὸ Νικοπόλιδος τοῦ Ἀγάθωνος καὶ [Δε]-
[σ]πο[σύ]νας τῆς Ἰάσονος καὶ Αὐτοκράτας τῆ[ς]
[Λ]υκίνου.  Ἰτωνίου·  Σωστράτη Ἀ<ρ>[χί]-
35 [ο]υ ἀπὸ Ἀρχίου καὶ Δημοφίλου τῶν Φιλ[ο]-
[ξ]ένου. vacat
Search Help