[ ] Att. — IG II² 1035
See also:
IG II(2) 1035 [SEG 26.121], frg. a, 17 (von Freeden):
frg. a.17 [σθωμένων ὀνόματα καὶ ὅσου ἕκαστος ἐμισθώσατο καὶ ἀναθεῖναι ἐν — — — —· τὸ δὲ] ἀνάλ[ωμ]α̣ εἶς τε τὰ θύματα [καὶ τὰς θυσίας μ]ε̣ρίσαι τῶι ταμ[ί]αι τῆς ἱερᾶς διατάξεως τοὺς καθεσταμέ-
IG II(2) 1035 [SEG 26.121], frg. a, 26-27 (von Freeden):
26 [πόλεως — — — — — ὅπως τὰ ἱερὰ τῶν ἱερῶν καὶ] τεμ̣[ενῶν τὰ π]επολιτευμ̣[ένα πρ]ὸς ἀείμνηστον δό[ξ]αν τοῦ δ[ήμου ἀμετα]κίνητα διαμένηι, ὀμνύειν τὸν̣ ἀεὶ χ̣[ει]-
[ροτονηθέντα στρατηγόν ἐπὶ τοὺς ὁπλείτας· — — — — — διατ]ηρῆσ̣α̣ι [τὰ ἀπ]οκατασταθέν̣[τα ἱ]ερ̣ὰ καὶ τεμ̣έ̣νη· καὶ εἴ τι̣ν̣α [πρὸς θεῶν κ]α̣ὶ̣ ἡρώων θυσίας καὶ τιμὰς [ἀν]εῖτα[ι]
IG II(2) 1035 [SEG 26.121], frg. a, 31 (von Freeden):
31 [— — — — τέμενος? τοῦ δεῖνα ὃ Σκίρ]ων ἀνῆκε τῆι Πολ̣[ιάδ]ι̣ καθι̣[ερ]ω̣θὲν πρότερον ὑ̣π̣’ [αὐτοῦ το]ῦ̣ κτίσαντος τὴν νῆσον
IG II(2) 1035 [SEG 26.121], frg. a, 49 (von Freeden):
49 [ς — — — — — — —] πρὸς Ὑμηττόν καὶ τὰ προσόντα μέταλλα καὶ τὸ διόδιον τῆς λιθοτομίας· v
IG II(2) 1035 [SEG 26.121], frg. a, 54-55 (von Freeden):
54 [— — — — — —] παλαίστραν· v οἰκίαν τὴν λεγομέ̣νην Κυρρήστου, ἣν ὁ δῆμος προσκατεσκε[ύ]-
55 [ασε ὡρολόγιον τῆι κλεψύδρι τῆι πρὸς τῆι Ἑλιαίαι καὶ τοῖς ἄλλοις ὡρολογίοις (Ἀθήνησιν)· — — — —]έντα ἀνεθῆναι Διὶ [Ὀλυμ]πίωι καθότι καὶ πρότερον ἦν· v <ο>ἴκησιν τὴν πρὸς
Search Help
Contact Us