[ ] Mys.: Granikos mit Pariane — Gelibolu (Tr) [Ab: Parion] — 2.Jh.n.Chr.? — IK 25,5
1 ἐπὶ ἱερέως Καίσαρος [․c.4․] Λευκίου Φλαβίου
τὸ δεύτερον, οἱ δικτυαρχήσαντε[ς] καὶ τε[λων]-
α[ρχ]ήσαντες ἐν τῶι Νε[ι]λαίωι, ἀρχωνοῦντος Πο-
πλίου Ἀουίου Λυσιμάχου, δικ[τ]υαρχούντων Ποπλίου Ἀουίου
5 Λυσιμάχου, Ποπλίου Ἀουίου Ποπλίου υἱοῦ Ποντικοῦ, Μάρ-
κου Ἀπικίου Κουαδράτου, Ἐπαγάθου τοῦ Ἀρτεμιδώρου,
Ποπλίου Ἀουίου Βείθυδος, σκοπιαζόντων Ἐπαγάθου
τοῦ Ἀρτεμιδώρου, Ποπλίου Ἀουίου Βείθυδος, κυβερνών-
των Σεκο[ύν]δου τοῦ Ἀ[ο]υίου Λυσιμάχου, Τυβελλίου Λ[․․]
10 ΛΑΙΤΟΥ, φελ[λο]χαλαστοῦντος Τονγιλίου Κόσμου, ἐφη-
μερεύοντος Κασσίου Δαμασίππου, ἀντιγραφομέ-
νου Σεκο[ύν]δου τοῦ Ἀ<ο>υίου Λυσιμάχου, λεμβαρχ[ούν]-
των Ἀσκλη[πί]δου τοῦ Ἀσκληπίδου, Ἑρμαίσκου τοῦ Ἀ-
ουίου Λυσι[μάχ]ου, Εὐτύχου τοῦ Αὐουίου Βείθυδος,
15 Μενανδ[ρου τοῦ] Λευκίου, Ἱλάρου τοῦ Ἀσκληπιάδου,
συνναῦται.
Search Help