[ ] Lyd. — Sardis (Sart) — 117-128? AD
1 [ψήφισμα τῆς ἱερᾶς συνόδου· ἔδοξεν τοῖς ἀπὸ τῆς οἰκουμ]ένης περὶ τὸν Διόν[υσον καὶ]
[Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τραϊανὸν Ἁδριανὸν Σεβαστόν, νέον Δι]ό̣νυσον, τεχνείταις [ἱερονείκαις]
[στεφανείταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς, εἰσηγησαμέου Λ]αβεῶνος τοῦ Δωροθέ[ου ․]ολ̣[․․]
[— — —c.35— — — ἐπιψηφισαμένου Ἀλε]ξάνδρου Σαρδιανοῦ, ἀρχιερέως τὸ γʹ·
5 [ἐπειδὴ — — —c.47— — — φιλ]όξενον Σαρδιανῶν δῆμον ἄνωθεν γ-
[— — —c.50— — —]τω δύο ἀγώνων ταλαντιαίων ἀνάθεσιν
[— — —c. 45— — — ἐπι]τ̣ελεσθησόμενον ὑφ’ ἡμῶν προῖκα ὑποσχό-
[μενος(?) — — —c.33— — — κατ’ ἀνθρ]ω̣πίνην συμφορὰν ἀπονεύσαντος τοῦ βίου
[— — —c.45— — —]θ̣η, νῦν τε κατὰ τὸ ὠφελιμώτατον τῆς συνόδου
10 [— — —c.44— — —]τια[․․]νον, καὶ τὸν ὑπὸ τῶν ἐν Σάρδεσι τῆς τοπ-
[— — —c.43 — — —]ες ὑπομνησθῆναι τῆς προεψηφισμένης θἀτ-
[έρα — — —c.30— — — τῇ αὐτ]όχθονι καὶ πρεσβίστῃ Σαρδιανῶν πόλει τὸν ἐπι-
[— — —c.38— — —]τον κατὰ πᾶν ἀγώνισμα ἀγωνίσμασιν πᾶσιν τοῖς ἐ-
[— — —c.30— — — ἐπιτελ]ουμένους ἐπὶ στεφάνῳ καὶ δόξη προῖκα [κα]τὰ τὸ τῆς συν-
15 [όδου ψήφισμα — — —c.25— — —]νου τε διὰ γένους ἀγωνοθέτου ὑπὸ τ[ῆς συν]όδου.
Search Help
Contact Us