Curse by Antigone against whoever has accused her of poisoning Asklapiadas, on lead tablet; III/II; found at Knidos: Newton, Discoveries II pp. 719-731 no. 81; Wachsmuth, RhM 18, 1863, 570, no. α; *SGDI 3536.  
[ ] SGDI 3536
See also:
a.1 ἀνιεροῖ Ἀντιγό-
νη Δάματρι, Κού-
ραι, Πλούτωνι, θε-
οῖς τοῖς παρὰ Δά-
5 ματρι ἅπασι καὶ
πάσαις· εἰ μὲν ἐ-
γὼ φάρμακον Ἀ-
σκλ[α]πιάδαι ἢ ἔ-
δ[ωκ]α̣ ἢ ἐνεθυ-
10 μ̣ήθη̣ν κατὰ ψ-
[υ]χὴν κακόν τι
[α]ὐτῷ ποῖσαι ἢ ἐ-
κάλεσα γυναῖκ-
α ἐπὶ τὸ ἱερόν,
15 τρία ἡμιμναῖ-
α διδοῦσα ἵνα
{ι} αὐτὸν ἐκ τῶν̣
ζώντων ἄρη,
ΑΝΑΒΑΙ Ἀντιγό-
20 νη πὰ Δάμα-
τρα πεπρημέ-
να ΕΞΟΜΟΛΟΥΛ̣,
καὶ μὴ γένοιτο
εὐειλάτ[ου] τυ-
25 χεῖν Δάματρο[ς,]
ἀλλὰ μεγάλα-
ς βασάνους βασ-
ανιζομένα· εἰ δ’ ε[ἶ]-
[πέ] τις κατ’ ἐμοῦ π-
30 ρὸς Ἀσκλαπι<ά>δα, εἰ κ-
ατ’ ἐμοῦ καὶ παριστ-
άνετα[ι] γυναῖκα,
χαλκοῦς ΔΟΣΑ
ΙΑΝΑΣΜΟΥΙΑ.
b.0 {²first 22 lines lost}²
ἐμοὶ δ’ ὅσια καὶ
εἰς βαλανέον
καὶ ὑπὸ ταὐτὸ
στέγος εἰσελ-
5 θεῖν καὶ ἐπὶ τὰ-
ν αὐτὰν τρ<ά>π-
εζαν.
Search Help