[ ] Karien — Knidos (Tekir) — 2.-1. Jh. v.Chr. — Newton II (1863) 719 Nr.81
See also:
A.1 ἀνιεροῖ Ἀντιγό-
νη Δάματρι, Κού-
ραι, Πλούτωνι, θε-
οῖς τοῖς παρὰ Δά-
5 ματρι ἅπασι καὶ
πάσαις· εἰ μὲν ἐ-
γὼ φάρμακον Ἀ-
σκλαπιάδαι ἢ ἔ-
δω[κ]α ἢ ἐνεθυ-
10 μήθην κατὰ ψ-
υχὴν κακόν τι
[α]ὐτῷ ποῖσαι ἢ ἐ-
κάλεσα γυναῖκ-
α ἐπὶ τὸ ἱερόν,
15 τρία ἡμιμναῖ-
α διδοῦσα ἵνα
{ι}αὐτὸν ἐκ τῶν
ζώτων {²⁶ζώντων}²⁶ ἄρῃ,
ἀναβαῖ Ἀντιγό-
20 νη πὰ Δάμα-
τρα πεπρημέ-
να ἐξομολ<ογ>ουμ̣[ένα],
καὶ μὴ γένοιτο
εὐειλάτ[ου] τυ-
25 χεῖν Δάματρο̣[ς],
ἀλλὰ μεγάλα-
ς βασάνους βασ-
ανιζομένα· εἰ δ’ ε<ἶ>-
[πέ] τις κατ’ ἐμοῦ π-
30 ρὸς Ἀσκλαπίδα<ν> εἰ κ-
[α]τ’ ἐμοῦ καὶ παριστ-
άνετα[ι] γυναῖκα
χαλκοῦς δο<ῦ>σα
Ι̣ΑΝ δ’ ἐμοῦ ΤΑ-
B.1
{²etwa 22 Zeilen unleserlich}²
1 ἐμοὶ δ’ ὅσια καὶ
εἰς βαλανέον
καὶ ὑπὸ ταὐτὸ
στέγος εἰσελ-
5 θεῖν καὶ ἐπὶ τὰ-
ν αὐτὰν τρ<ά>π-
εζαν
Search Help