Honorary decree for [Go]rgos Theodot[ou] and Minnion Theodot[ou]; 332/330 BC; found on Chios, from Iasos: CIG 2672; Hicks 132; Bechtel, Inschr. ion. Dial. 105; Hicks & Hill 165; Michel 461; SGDI 5516; Syll1 116; Syll2 157; Syll3 307; Jost, Iasos 13 (non vidi); Tod II 190; Heisserer, Alexander 171-179; SEG 30, 1268; *IIasos 30.  
[ ] IIasos 30
1 [ἐπει]δ[ὴ Γό]ργος καὶ Μιννίων Θεοδότ[ου]
[υἱ]οὶ κ[αλ]οὶ κἀγαθοὶ γεγένηνται
[πε]ρὶ τ[ὸ] κοινὸν τῆς πόλεως,
[κα]ὶ πολλοὺς τῶν πολιτῶν ἰδίαι εὖ
5 [π]εποιήκασιν, καὶ ὑπὲρ τῆς μικρῆς
θαλάσσης διαλεχθέντες
Ἀλεξάνδρωι βασιλεῖ ἐκομίσαντο
[κ]αὶ ἀπέδοσαν τῶι δήμωι· δεδόσθαι
αὐτοῖς καὶ ἐγγόνοις ἀτέλειαν καὶ
10 προεδρίην εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον·
ἀναγράψαι δὲ τὸ ψήφισμα ἐν τῆι
παραστάδι τῆι πρὸ τοῦ ἀρχείου.
Search Help