Honorary inscription for G(aius) Iul(ius) Cheirisopho[s] by hiera synodos of Breisei[s]; 1; probably from Smyrna: *ISmyrna 652.  
[ ] ISmyrn 652
1 ἀγαθῆι τύχη[ι·]
ἡ ἱερὰ σύνοδο̣[ς]
τῶν Βρεισέω̣[ν]
ἐτείμησεν
5 Γ(άϊον) Ἰούλ(ιον)
Χειρίσοφο[ν]
Γ(αΐου) Ἰουλ(ίου) Μουσω[νίου]
γραμματικ[οῦ]
υἱόν,
10 ἀγωνοθετή[σαντα]
φιλοτείμ[ως.]
Search Help
Contact Us