[ ] Att. — Athens: Agora — c. 176/5-170/69
See also:
frg. a,f lacuna
1 [τοῦ δήμ]ου, ἐπιμεμ̣[ελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κα]-
[λῶς καὶ φ]ι̣λοτίμως· ἀγαθ[εῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ ἐ]-
[παι]νέσαι τὸν ταμίαν Σ[— — — — — — — c.26 — — — — — — —]
[καὶ σ]τεφανῶσαι αὐτὸν θα[λλοῦ στεφάνωι· ἐπαινέσαι δὲ]
5 [καὶ] τὸν γραμματέα Ἀπολ[— — — — — — c.22 — — — — — —]
[․․] v καὶ τὸν ἱερέα το]ῦ ἐπωνύ̣[μου — — — — — c.19 — — — — —]
[․․․] Σ̣ημαχίδην καὶ τὸν γραμ[ματέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
[δήμ]ου Φίλωνα Φίλωνος Εὐπυρίδ̣[ην καὶ τὸν ὑπογραμματέα]
[Λυσίμ]α̣χον Ἀριστοκράτου Ἀφιδνα[ῖον καὶ τὸν κήρυκα τῆς βου]-
10 [λῆς καὶ τ]οῦ δήμου Εὐκλῆν Εὐκλέ[ους Βερενικίδην καὶ τὸν]
[αὐλητὴν Καλλ]ι̣κράτην Καλλικρ[άτου Θορίκιον καὶ τὸν τα]-
[μίαν τῆς βουλῆς Σώσ]τρατον [Νι]κο[στράτου Χολαργέα καὶ στε]-
[φανῶσαι ἕκαστον αὐ]τ̣[ῶ]ν θαλ̣λ̣οῦ [στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε]
[τὸ ψήφισμα τὸν γρα]μματ[έα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στή]-
15 [λει λιθίνει καὶ στῆσα]ι̣ ἐν [τῶι πρυτα]ν̣ι[κῶι· εἰς δὲ τὴν ἀνα]-
[γραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στή]λης [μερίσαι τὸν ταμί]-
[αν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα] vacat
col. I.frg. b.17a lacuna
[Φ]ιλοκρά[της]
[Θ]εοφαν[—]
Ἡγέλοχ[ος]
Νίκαρχ̣[ος]
[․․․]μ[— —]
lacuna
frg. c.23 Ν̣[— — —]
Λ[— — —]
25 Ε̣[— — —]
lacuna
frg. d.26 Δ[— — —]
26a lacuna
col. II.frg. e.26b lacuna
27 [— —]σ̣ι[—]
[— —]κλ[—]
[— —]λ[—]
30 lacuna
Search Help
Contact Us