[ ] Att. — Athens: Agora — c. 176/5-170/69
See also:
lacuna
1 [— — — τῶν προέδρων ἐπεψήφιζε]ν Σ̣α[τ]υ[ρ(?)— — — — — — — — καὶ συμπρόε]-
[δροι v ἔδοξεν τεῖ βουλεῖ v — —] Ὀνάσ̣ου(?) [— — — εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ πρυτάνεις τῆς]
[Ἱπποθωντίδος καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπ]α̣ινέσ̣[αντες καὶ στεφανώσαντες ἀποφαίνουσιν]
[τεῖ βουλεῖ τὸν ταμία]ν [ὃν εἵλοντ]ο ἐξ ἑαυ[τῶν Ἡλιόδωρον Διογένους Πειραιέα τάς τε]
5 [θυσίας τεθυκέναι πάσα]ς̣ τ̣ὰ̣ς̣ [καθηκούσας ἐν τεῖ πρυτανείαι ὑπὲρ τῆς βουλῆς καὶ]
[τοῦ δήμου, ἐπιμεμελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἀγαθεῖ τύχει]
[δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ, ἐ]π̣αινέσαι τὸν ταμίαν [Ἡλιόδωρον Διογένους Πειραιέα καὶ στεφα]-
[νῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι]· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸ[ν γραμματέα Δημοσθένην Φίλωνος(?) Ἀζηνιέα]
[καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπ]ωνύμου Θράσιππον Καλλ[ίου Γαργήττιον καὶ τὸν γραμματέα τῆς]
10 [βουλῆς καὶ τοῦ δήμο]υ Φίλωνα Φίλωνος Εὐπυ[ρίδην καὶ τὸν ὑπογραμματέα Λυσίμαχον]
[Ἀριστοκράτου Ἀφι]δναῖον καὶ τὸν κήρυκα τῆς [βουλῆς καὶ τοῦ δήμου Εὐκλῆν Εὐκλέους]
[Βερενικίδην καὶ τ]ὸν αὐλητὴν Καλλικράτην Κα[λλικράτου Θορίκιον καὶ τὸν ταμίαν τῆς]
[βουλῆς Σώσ]τ̣ρ̣α̣τον Νικοστράτου Χολαργέα [καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον θαλλοῦ στεφά]-
[νωι· ἀναγρ]άψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμμ̣[ατέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλει λιθί]-
15 [νει κ]α̣ὶ στῆσαι ἐν τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴ̣[ν ἀναγραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης]
[μερ]ί̣σαι τὸν ταμίαν τὸ γενόμενον ἀνάλωμ[α].
vacat
col. I.17 Πειραιεῖς
Ἡλιόδωρος Διογέ
Νίκων
20 Πολύμνηστος
Διο〚․․〛κλῆς {²⁶Διοκλῆς}²⁶
Ἀζηνιεῖς
Δημοσθένης Φίλ
Τελεσίας
25 Ἀντίγονος
Φιλίσκος
Ζώπυρος
Ἀριστοκράτης
ἐκ Κοίλης
col. II.30 Στράτων
Ἡρακλείδης
Καλλικράτης
Παράμονος
Δαμύλο[ς]
35 Τιμησιά̣[ν]αξ
Ἐλευσ[ί]ν̣ιοι
Κηφισοφῶν
Τιμοκράτης
Ἀναξικράτης
40 Τιμογένης
Νίκων
Καλλίμαχος
col. III.43 Σμῖκρ[ος]
Ἐπί[λ]υκο[ς]
45 Ἀνακαιε[ῖς]
Διονύσιος
Φιλῖ[ν]ος
Ἀριστοτέλ[ης]
Ἀχερδούσιοι
50 Φιλόμ[α]χος
Μενίσκος
Ἀμυνίας
Εὔδοξος
Ἀρισ[τ]οκλῆς
55 Δημ[ήτ]ριος
col. IV.55a eleven
lines
missing
56 [— —]
Σ[— —]
col. V.57a  one
column
missing
vacat
col. I.58 ἡ βουλή
Θράσιππον
60 Γαργήτ-
τιον
col. II.62 ἡ βουλή
Φίλωνα
Εὐπυρίδην
col. III.65 ἡ βουλ[ή]
Λυσίμα̣[χον]
Ἀφιδ[ναῖον]
col. IV.68 [ἡ βουλή]
[Εὐκλῆν]
70 [Βερενικίδην]
70a vacat
col. I-II.71 ἡ βουλή
[Καλλικράτην]
[Θορίκιον]
col. III-IV.74 [ἡ βουλή]
75 [Σώστρατον]
[Χολαργέα]
Search Help