Honorific decree for a prytany.  Seven partially joining fragments of a stele of gray marble. Non-stoich. c. 43.
[ ] Attica — Athens — Agora — 176/5-174/3 BC — S. Dow, Hesperia Suppl. 1 (1937) 127, 70 (a-c, ef) — Agora XV 204
See also:
frg a+f [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[τοῦ δήμ]ου, ἐπιμεμ̣[ελῆσθαι δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων κα]-
[λῶς καὶ φ]ι̣λοτίμως, ἀγαθ[εῖ τύχει, δεδόχθαι τεῖ βουλεῖ· ἐ]-
[παι]νέσαι τὸν ταμίαν Σ[— — — — — c.26 — — — — — — —]
[καὶ σ]τεφανῶσαι αὐτὸν θα[λλοῦ στεφάνωι, ἐπαινέσαι δὲ]
5 [καὶ] τ̣ὸν γραμματέα Ἀπολ[— — — — — c.22 — — — — —]
[․․] v καὶ τὸν ἱερέα τοῦ ἐπω̣νύ̣[μου — — — c.19 — — —]
[․․․] Σ̣ημαχίδην καὶ τὸν γραμ[ματέα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ]
[δήμ]ου Φίλωνα Φίλωνος Εὐπυρίδ̣[ην καὶ τὸν ὑπογραμματέα]
[Λυσίμ]αχον Ἀριστοκράτου Ἀφιδνα[ῖον καὶ τὸν κήρυκα τῆς βου]-
10 [λῆς καὶ τ]οῦ δήμου Εὐκλῆν Εὐκλέ[ους Βερενικίδην καὶ τὸν]
[αὐλητὴν Καλλ]ι̣κράτην Καλλ̣ικρ[άτου Θορίκιον καὶ τὸν τα]-
[μίαν τῆς βουλῆς Σώσ]τ̣ρατον [Νι]κο[στράτου Χολαργέα, καὶ στε]-
[φανῶσαι ἕκαστον αὐ]τ̣[ῶ]ν̣ θαλ̣λ̣οῦ [στεφάνωι· ἀναγράψαι δὲ τόδε]
[τὸ ψήφισμα τὸν γρα]μματ[έα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στή]-
15 [λει λιθίνει καὶ στῆσα]ι̣ ν [τῶι πρυτα]ν̣ι̣[κῶι· εἰς δὲ τὴν ἀνα]-
[γραφὴν καὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στή]λης [μερίσαι τὸν ταμίαν]
[τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].                vacat
lacuna
frg. b.18 [Φ]ι̣λοκρά[της]
[Θ]εοφάν[ης]
20 Ἡγέλοχ[ος]
Νίκαρχ̣[ος]
[․․․]μ[— —]
lacuna
frg. c.23 #⁷[— — — —]
Λ[— — — —]
25 #⁷[— — — —]
lacuna
frg. d.26 Δ[— — — —]
[— — — —]
incertae sedis:
frg. e.28 [— —]Σ̣I[— —]
[— —]ΚΛ[— —]
30 [— — —]Λ[— —]
Search Help
Contact Us