[ ] Att. — Athens: Agora — c. 185 a.
See also:
lacuna
1 [— c.7 — καὶ στῆσ]αι ἐν̣ [τῶι πρυτανικῶι· εἰς δὲ τὴν]
[ποίησιν καὶ τ]ὴν ἀνάθεσιν [τῆς στήλης μερίσαι τὸ]
[γενόμενον] ἀνάλωμα τ[ὸν ταμίαν τῶν στρατιωτι]-
[κῶν καὶ τοὺς] ἐπὶ τεῖ διοικ[ήσει — — — — — — —]
5 [— — — — στή]λη̣[ν] τ̣οῦ [ψ]ηφί[σματος — — — —]
[ἡ βουλ]
[— — — — —]
[— — — —]
  lacuna
Search Help
Contact Us