[ ] Att. — Athens: Agora — 188/7
See also:
1 [ἐπὶ Συμμάχου ἄρχοντος ἐπὶ τῆς Ἀντιοχίδος δωδεκάτης] πρ̣υταν̣[είας]
[ἧι Ἀρχικλῆς Θεοδώρου Θορίκιος ἐγραμμάτευεν, Σκι]ρ̣οφοριῶνος [ἕκ]-
[τει ἐπὶ δέκα, πέμπτει καὶ δεκάτει τῆς πρυταν]εία̣ς· βουλὴ ἐν τ[ῶι θε]-
[άτρωι μεταχθεῖσα ἐκ Παναθηναϊκοῦ σταδί]ου κατὰ ψήφι[σμα τοῦ]
5 [δήμου ὃ — — c.12 — — εἶπεν· τῶν προέδρων ἐπ]ε̣ψήφισζε[ν — c.8 —]
[— c.7 — ωνος Ῥαμνούσιος καὶ συμπρόεδροι· ἔ]δοξεν τε̣[ῖ βουλεῖ]
[— — — — — — c.31 — — — — — — εἶπεν]· ἐπειδὴ οἱ πρ[υτάνεις]
[καὶ οἱ ἀείσιτοι ἐπαινέσαντες καὶ στεφανώσαντες ἀ]πο̣[φαίνουσιν τεῖ βου]-
[λεῖ τὸν ταμίαν ὃν εἵλοντο ἐξ ἑαυτῶν — — — — — — — — — — —]
10 lacuna
Search Help
Contact Us