[ ] Crete, Ctr. — Knossos: Seteia, fd. at — 2nd c. BC (aft. 145 BC?) — IC I viii 13
See also:
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ [— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]δὲ καὶ ΕΝΙ[— — — — — — — — — — — — —Ι
[— — — — — — — — — — — τῶ]ν παριόντων ξέ̣[νων — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]σθαι τὸς Ἱεραπυτνί[ος — — — — — — — — — — — —]
5 [αἰ δέ κα Κνώσιος κόσμος ἔλθηι ἐνς] Ἱεράπυτναν ἑρπέτω{ι} ἐς [τὸ ἀρχεῖον· κατ’ αὐτὰ δὲ καὶ ὁ Ἱεραπύτνιος]
[κόσμος Κνωσοῖ. — — — — τ]ῶ<ι> Ἱεραπυτνίωι πράτιστος τῶν [— — — — — — — — —]
[— — — — — ἐν δὲ ἑορτᾶι] καὶ θυσίαι ἑρπέτω ὁ Κνώσιος ΠΕ̣[— — — — — — — — — — —]
[— — — — ἀποστελλόντων δὲ] δρομέας ἐξ Ἱεραπύτνας Κνωσό[νδε ἐς τὰ — — — — καὶ τὰ — — — —]
[— — — κατ’ αὐτὰ δὲ καὶ οἱ Κν]ώσιοι ἐνς Ἱεράπυτναν ἐς τὰ Θε[υδαίσια καὶ τὰ Ἡραῖα(?) παραγγελ]-
10 [λόντων δὲ ἀλλάλοις οἱ κόσ]μοι οἱ ἑκατερῆ κοσμίοντεν πρὸ ἁ[μερᾶν δεκαπέντε(?)]
[— — — — — —]Τ̣ΑΣ τόνς τε Κνωσίονς καὶ τὸνς Ἱ[εραπυτνίονς — — — — — — — — —]
[— — — — — — —. Ἀναγιν]ώ̣σκεν δὲ τὰν συνθήκαν Κνωσο[ῖ μὲν ἐν τοῖς — — — — — παριόντων Ιεραπυ]-
[τνίων πρεσβείας, Ἱερα]πυτνίος δὲ ἐν τοῖς Ὑπερβώιοις π[αριόντων Κνωσίων πρεσβείας. — — — —]
[— — — — δὲ οἱ Κν][σι]οι κόσμοι τοῖς Ἱεραπυτνίο<ι>ς κόσμ[οις — — — — — —]
15 [— — — ἐφ’ αἷ κ]α [ἐπ]ιστᾶντι ἐν τᾶι διμήνωι· κατ’ αὐτὰ [δὲ καὶ οἱ Ἱεραπύτνιοι κόσμοι. — — — — —]
[— — — — — τ][ν β]ωλάν. αἰ δὲ μὴ ἐξορκίξαιεν οἱ πα[ρ’ ἑκατέροις κόσμοι τὰς ἀγέλας ἢ μὴ παραγγεί]-
[λαιεν ἐπὶ τ]ὰν ἀνάγνωσιν τᾶς συνθήκας ἢ ἐπὶ τ[ὰς ἑορτὰς — — — — — —]
[— — — — — —]Ι τῶν ἐρευτᾶν ἢ μὴ παργένωνται ἑκα[τερ- — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]ΝΩΙ ἀποτεισάντων ἕκαστος ὁ κόσμ[ος ἀργυρίω Ἀττικῶ στατῆρας ἑκατόν],
20 [ὅ τε Κνώσιος] τοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ ὁ Ἱεραπύτν[ιος κόσμος ὡσαύτως ἀποτεισάτω τοῖς Κνωσίοις]
[ἀργυρίω Ἀ]ττικῶ στατῆρας ἑκατόν. αἰ δέ τί κ[α δόξηι ταῖς πόλεσι ἀμφοτέραις κοινᾶι βωλευσα]-
[μέναις ἐγγρ]άψαι ἢ ἐξε<λ>εν, ὅ τι μέν κα ἐξέλ[ωμεν μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν, ὅ τι δέ κα ἐγγράψω]-
[μεν ἔνορκον καὶ] ἔνθινον ἦμεν. ἀνγράψαι δὲ [τὰν συνθήκαν ἐς στάλας λιθίνας καὶ στᾶσαι ἑκατέρους τοὺς]
[μὲν Κνωσίους] ἐν τῶι ἱερῷ τῶ Ἀπέλλωνο[ς τῶ Δελφινίω τοὺς δὲ Ἱεραπυτνίους τὰν μὲν Ὠλεροῖ ἐν]
25 [τῶι ἱερῶι τὰν ἐν τῶι Δ]ωδεκαθέωι. 〚στᾶσα̣ι̣ [δὲ καὶ ἄλλαν στάλαν κοινᾶι τοὺς Ἱεραπυτνίους]
[καὶ τοὺς Κνωσίους — — —] ἐν τῶι ἱερῶι〛. αἰ δ’ ὁ κ[όσμος — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]ΑΙ τι θίνων ἢ ἀ[νθρωπίνων — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — ἢ κ]όσμος ἢ ἀλλ[ος ὁ βωλόμενος — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]ΝΤΑΚΑΤ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]                     ]
30 [— — — — — — — — —]Ν καὶ Λ[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help