[ ] Crete, Ctr. — Knosos — 2nd c. BC — cf. IC III, p. 17
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] δὲ καὶ εν․[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν παριόντων ξ․[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]σθαι τὸς Ἱεραπυτνί[ος — — — — — — — — — — — — — —]
5 [— — αἰ δέ κα Κνώσιος κόσμος ἔλθηι ἐνς] Ἱεράπυτναν ἑρπέτω {ι} ἐς [τὸ ἀρχεῖον — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — τ]ῶ<ι> Ἱεραπυτνίωι πράτιστος τῶν [— — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — —] καὶ θυσίαι ἑρπέτω ὁ Κνώσιος πε̣[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —] δρομέας ἐξ Ἱεραπύτνας Κνωσό[νδε — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — οἱ μὲν Κν]ώσιοι ἐνς Ἱεράπυτναν ἐς τὰ Θε[υδαίσια — — — — — — — — — — —]
10 [— — — — — — — — — — — — — — οἱ κόσ]μοι οἱ ἑκατερῆ κοσμίοντεν πρὸ ἁ[μερᾶν — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]τ̣ας τόνς τε Κνωσίονς καὶ τὸνς Ἱ[εραπυτνίονς — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — ἀναγιν]ώ̣σκεν δὲ τὰν συνθήκαν Κνωσο[ῖ μὲν ἐν τοῖς — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — Ἱερα]πυτνίος δὲ ἐν τοῖς Ὑπερβώιοις π[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — οἱ Κν][σι]οι κόσμοι τὸς Ἱεραπυτνίονς κόσμ[ος — — — — — — — — — — — — — —]
15 [— — — — — — — — — — — — — κ]α [ἐπ]ιστᾶντι ἐν τᾶι διμήνωι· κατ’ αὐτὰ [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — τ][ν β]ωλάν. αἱ δὲ μὴ ἐξορκίξαιαν οἱ πα[ρ’ ἑκατέροις κόσμοι τὰς ἀγέλας — —]
[— — ἢ μὴ παραγγείλαιεν ἐπὶ τ]ὰν ἀνάγνωσιν τᾶς συνθήκας ἢ ἐπὶ τ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]ι τῶν ἐρευτᾶν ἢ μὴ παργένωνται ἑκα[τερ— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — —]νωι ἀποτεισάντων ἕκαστος ὁ κόσμ[ος — — — — — — — — — — — — — — —]
20 [— — — — — — — — — ὁ Κνώσιος] τοῖς Ἱεραπυτνίοις καὶ ὁ Ἱεραπύτν[ιος τοῖς Κνωσίοις — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — ἀργυρίω Ἀ]ττικῶ στατῆρας ἑκατόν. αἰ δέ τί κ[α δόξηι ταῖς πόλισι — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — ἐγγρ]άψαι ἢ ἐξε<λ>ὲν, ὅτι μέν κα ἐξέλ[ωμεν μήτε ἔνορκον μήτε ἔνθινον ἦμεν],
[ὅτι δέ κα ἐγγράψωμεν ἔνορκον καὶ] ἔνθινον ἦμεν. ἀνγράψαι δὲ [— — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —] ἐν τῶι ἱερῷ τῶ Ἀπέλλωνο[ς — — — — — — — — — — — — — — —]
25 [— — — — — — — — — — — — — — — — τῶι Δ]ωδεκαθέωι. 〚στᾶσ〛α̣ι̣ [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — —][Κ]νώσιοι〛 αἰ δ’ ὁ κ[όσμος? — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]αι τι ἢ θίνων ἢ ἀ[νθρωπίνων — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]όσμος ἢ ἄλλ[ος — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ντακατ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
30 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν καὶ Λ[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help