[ ] Rhodos Isl. — Rhodos — 1st c. AD — PdP 5 (1950) 77, 5 — cf. SEG 37.701
col. a.1 columna "a" omnino deleta est
col. b.1 [— — — Ἀφροδείσια ἰσολύμ]πια ἐν Ἀφροδισιάδ[ι]
[— — — — — — — — — — — —]    vacat
[— (certamen) — ἐν Ἀφροδι?]σ̣ιάδι ἄνδρας δόλιχον
[καὶ τᾷ δεύτερον πενταετη]ρίδι ἄνδρας δόλιχον
5 [καὶ δίαυλον καὶ ὁπλείταν π]ρᾶτος πάντων
[— — — — (certamen) — — — ἄ]νδρας δόλιχον καὶ δί̣-
[αυλον καὶ ὁπλείταν? πρᾶτ]ος πάντων
[(certamen) — — — — — ἄνδρ]ας {²⁷[παῖδ]ας}²⁷ δόλιχον καὶ τᾷ
[δεύτερον πενταετηρίδι ἄνδ]ρας δόλιχον πρᾶτος
10 [πάντων]                     vacat
[— — — (certamen) — — —] ἄ̣νδρας δόλιχον
[— — — (certamen) — — —]#⁷ια̣ ἄνδρας δόλιχον
[— — — — — — — — — — — — δ]όλ̣[ι]χ̣ον καὶ δίαυλον
col. c.1 ․․․․․․․ΟΝ [πρᾶτο]ς π̣ά[ντων]
Ἀφροδείσια ἰσολύμπια ἐ[ν — — — — — — — —]
καὶ κατὰ συνβλήματα Α̣[— — — — — — — — —]
δόλιχον πρᾶτος πάντ[ων]
5 ἐν Σειδῶνι Ἀπολλώνεια [— — — — — — — —]
δόλιχον
Καισάρεια ἐν Ἀντιοχείᾳ Τ[— — — — — — — —]
παῖδας δόλιχον
ἐν Καύνῳ Λητῷα Καισάρε[ια ἄνδρας δόλιχον?]
10 καὶ τᾷ δεύτερον πενταετ[ηρίδι ἄνδρας δόλι]-
χον καὶ δίαυλον καὶ ὁπλεί[ταν — — — — —]
πρᾶτος πάντων καὶ τᾷ τ[ρίτᾳ πενταετηρίδι]
ἄνδρας δόλιχον
col. a-c.14 [— — — — — — — — στρατευσάμενος ἐν τρ]ιη̣μιολίᾳ ᾇ ὄνομα Εἰρήνα Σεβαστά.
Search Help
Contact Us