[ ] Rhodos Isl. — Rhodos — after 117 AD
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] νεικήσαντ̣α̣ ․․․Ι̣Λ̣Ι̣Ι̣․․․ολύ̣μ̣π̣ια
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] παίδων στάδιον ∙ καὶ ἐν Ἀντιοχείᾳ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ]ν̣ Εὐκράτους ἰσάκτιον παίδων στάδιον
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ων δὲ κρίσιν νεικήσαντα ἐν Λαοδικε-
5 [ίᾳ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ας Σωτήρια Καπετώλια ἰσοκαπετώλια
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ιον, μεταβάντα δὲ καὶ εἰς τὴν τῶν ἀνδρῶν
[κρίσιν — — — — — — — — — — — — — — νε]ικήσαντα ἐν Ταρσῷ κατὰ τὸ ἑξῆς Ἁδριάνια Ὀλύμπια
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν ∙ καὶ τούτους ἱεροὺς καὶ εἰσελαστικοὺς οἰκουμε-
[νικοὺς ἀγῶνας — — — — — — — — — — — —] νεικήσαντα δὲ καὶ θεματείτας στεφανείτας ἀγῶ-
10 [νας — — — — — — — — — — — — — — — — ἐ]ν Ἐφέσῳ παίδων στάδιον ∙ ἔτι καὶ ἐν τῇ αὐτῇ Ἐφεσίων
[πόλει — — — — — — — — — — — — — — — —]φ̣θέντα τὸν παρ’ αὐτοῖς ἐπιτελούμενον ἀγῶνα Κοινὰ
[Ἀσίας — — — — — — — — — — — — — — στ]άδιον ∙ καὶ ἐν τᾷ λαμπροτάτᾳ Ῥοδίων πόλει νεικάσαν-
[τα Ἁλίεια μεγάλα — — — — — — — — ἰσολύ]μπια παίδων στάδιον ∙ καὶ τὸν περικλει<τ>ὸν ἀγῶνα
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — σ]τάδιον ∙ νεικάσαντα δὲ καὶ ἐν τᾷ πατρίδι αὐτοῦ ΠΑ
15 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀνδρῶν στάδιον τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ καὶ ὁπλείτην
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς το]ὺς αἰῶνας ∙ διὰ πάσης οὖν κρίσεως καὶ ΣΕ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] δ̣ιελθόντα καὶ στεφανωσάμενον ΤΑΕΡ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ύσαντα τόν τε δῆμον καὶ τὴν βουλὴν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τοῖς ἀγ]ῶσιν καὶ διὰ ταῦτα πολειτείαις ἀξιωθέν-
20 [τα Ῥοδίων τε καὶ Ἐφεσίων καὶ Λαοδικέων? καὶ Ταρ]σέων καὶ Ἀντιοχέων ὁπότε ἠγωνί-
[σατο — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνδριάντο]ς̣ ἀναστάσει τειμηθέντα ὑπὸ τῆς Και-
[σαρέων? (ethnicum) πόλεως — — — — — — — — — — —]Α̣Ι̣ μετὰ τὴν ἄθλησιν σεμνὸν καὶ ἀξιοπρε-
[πῆ — — — — — — — — — — — — — — — — — — τειμαθέ]ντα τᾷ παρ’ ἁμεῖν τᾶς ἰεροκαρυκείας τειμᾷ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Υ̣ τὰν ἑαυτοῦ πατρίδα καὶ ἐπιδόντος ἑκάστῳ
25 [βουλευτᾷ 𐆖 δέκα(?) καὶ ἑκάστῳ πολείτᾳ 𐆖 πέ]ν̣τε καὶ τοῖς σεμνοτάτοις βουλευταῖς Α․․․
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — εἰς ἐκ]δανιστείαν τᾷ κρατίστᾳ βουλᾷ δόντος ΑΠ[․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπὶ τᾷ ἀνασ]τ̣άσει τοῦ ἀνδριάντος ἑκάστῳ βουλευ̣[τᾷ 𐆖 ․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — καὶ ἑκάστῳ πο]λ̣είτᾳ 𐆖 αʹ ἀσ(σάρια) δʹ φιλήσαντος δὲ καὶ τειμ̣[ήσαντος]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ο]υ ∙ Τιβερ(ίου) Κλαυ(δίου) ∙ Ἀλεξάνδρου β Κλασί(ου) ∙ ΤΑΝΙ̣[— — —]
30 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —εδ]είξατο περιὼν περὶ τὰν πατρίδα αὐτοῦ̣ [․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — τᾷ κρ]ατίστᾳ βουλᾷ καὶ αὐτοῦ εἰς ἐκδαν[ιστείαν]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Α̣ΣΤΟΝ παράδοξον καὶ ἱεροκάρυκα ΤΛ̣[․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΝΟΣ ἐκ τῶν ἰδίων φιλότειμον καὶ Α[․․․․․․․․]
                                                                                                         θεοῖς.
Search Help
Contact Us