[ ] N. Black Sea — Olbia — 3rd/2nd c. BC — IosPE I 18
See also:
1 [ἐπὶ ἄρχοντος?] Ληνα̣ίου τ[οῦ — — — — — — — —]
[— — — — μη]νὸς Ἀνθεστηρ[ιῶνος — — — — — —]
[— — ἔδοξε βουλ]ῇ καὶ δήμωι, ε<ἰ>[σηγησαμένου?]
[τοῦ δεῖνος, οἱ ἄρχον]τες εἶπαν· [ἐπειδὴ — — — —]
5 [— — — — — — — — — —]․․․[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us