[ ] Augusta Traiana (Stara Zagora) — 244-249 AD
1 [τὸν μέγιστον καὶ] θειότα̣[τον Αὐτοκράτορα Μ(ᾶρκον)]
[Ἰούλιον Φίλιππον Ε]ὐσε[βῆ Εὐτυχῆ Σεβ(αστὸν) υἱὸν τοῦ]
[μεγίστου καὶ θειοτάτ]ου Αὐτο[κράτορος Μ(άρκου) Ἰουλίου Φιλίππου]
[Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σε]β(αστοῦ) ∙ καὶ [τῆς θεοφιλεστάτης Μαρ]-
5 [κίας Ὠτακιλίας Σευήρα]ς ∙ Σε[β(αστῆς) ἡ λαμπροτάτη Τραια]-
[νέων πόλις ἐκ τῶν ὑπερ]παιόν̣[των, ἡγεμονεύοντος τῆς]
[Θρᾳκῶν ἐπαρχείας — — —]στειλ̣[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — —]Ι̣Μ̣Ο̣[— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us