[ ] Att. — stoich. 25 — 416/5 a.
1 Καλλίππο Θετταλο͂·
1a spatium a. 0.20 picturae aptum
2 ἔδοξεν τῆι βολῆι καὶ τῶι δήμωι·
Ἀκαμαντὶς ἐπρυτάνευε, Ἀρχικλ-
ῆς ἐγραμμάτευε, Ἀντικράτης ἐπ-
5 εστάτε, γνώμη στρατηγῶν· Κάλλι-
ππον τὸν Θετταλὸν τὸγ Γυρτώνι-
ον ἐπαινέσαι, ὅτι δοκεῖ ἐ͂ναι ἀν-
ὴρ ἀγαθὸς περὶ τὴμ πόλιν τὴν Ἀθ-
ηναίων· καὶ ἀναγράψαι αὐτὸν ἐσ-
10 τήληι λιθίνηι πρόξενογ καὶ εὐ-
εργέτην Ἀθηναίων αὐτὸγ καὶ τὸ-
[ς] παῖδας τὸς Καλλίππο καὶ κατα-
[θε͂ναι ἐμ πόλει]. Εὐκρατίδας, Ἱππ-
— — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help