[ ] Lemnos — Hephaistia — end 4th c. BC
1 ἐπὶ Νικοδώρου ἄρ[χον]-
τος. ὅρος χωρίου καὶ ο[ἰκί]-
ας πεπραμένων ἐπὶ
λύσει Χ∶ δραχμῶν ὀρ-
5 γειῶσι τοῦ Ἡρακλεί[ου]ς
τοῦ ἐ[ν] Κόμει κατὰ τὸ γρα-
μματεῖον τὸ ὀργειωνι-
κόν.        ἐπὶ Ἀρχίου
ἄρχοντος. ὅρος χωρί-
10 ου καὶ οἰκίας πεπρα-
μένων ἐπὶ λύσει
[ΗΗΗ(?)]Η δραχμῶν ὀργε-
ῶσι τοῦ Ἡρα[κλ]εί[ου]ς
τοῦ ἐν Κόμει κατὰ τὸ γρ-
15 αμματεῖον τὸ [ὀργει]ω-
νικόν.
Search Help