[ ] Amorgos — Arkesine — end 2nd c. BC
[— — — — — — — — — — — — — καὶ στε]-
1 [φαν]οῦν α[ὐτὸν καθ’ ἕκαστον ἐνιαυτὸν]
[τοὺ]ς πρυτ[άνεις τοὺς ἀεὶ πρυτανεύοντας τὸν]
[μῆ]να τὸν Ταυρεῶν[α τοῖς Διονυσίοις ὅταν οἱ]
[χορ]οὶ τῶν παίδων σ[υντελῶνται, ἀναγο]-
5 [ρεύ]οντας ὧ[ν ἕνεκ]α σ[τεφανοῦται, καὶ]
[Ἰτω]νίων τεῖ π[ομπ]εῖ· [ἐπιμελεῖσθαι δὲ καὶ]
[τῆς] ἀναγορεύσεως τοὺς [πρυτ][νεις τοὺς ἀεὶ]
[πρυ]τανεύοντα[ς] καθ’ ἕκαστον [ἐνιαυτόν· ἀνα]-
[γρά]ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν μὲν [γραμμα]-
10 [τέα] τῆς βουλῆς εἰς τὰ δημό[σι]α γ[ρά]μ[ματα],
[ἀν]αγράψαι δὲ καὶ ε[ἰ]στήλην λ[ι]θίνην [καὶ στῆ]-
[σα]ι εἰς τὴν ἀγοράν· ἐ[π]ιμεληθῆναι [δὲ τῆς]
[ἀνα]γ[ρ]αφῆς Ἀγαθῖνο[ν] Ἀγαθίνου, Ν— — — —
— —ν Κλευμένε[ο]ς· τὰ <δ’> ἐψηφισμέ[να ἀντιγραψά]-
15 [τω κ]αὶ διαποστειλάσθω ὁ γραμμ[ατεὺς τῆς]
[βου]λῆς εἰς Κνωσὸν πρὸς τ[ὰ]ς [ἀρχὰς σφρα]-
[γισ]άμενος τεῖ [δημοσίαι σφραγῖδι].
Search Help