[ ] Syros — 208 AD — IG XII,5 Add. p. 335
1 [Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ, θεοῦ Ἀντωνείν]ου Εὐσεβ(οῦς)
Γερμ(ανικοῦ) [Σαρ]ματ(ικοῦ) [υἱός, θεοῦ Κ]ομ[μόδ]ο[υ ἀδελφός], θεοῦ Ἀν-
[τ]ω[ν]εί[νου Εὐσεβ(οῦς) υἱωνός, θεοῦ Ἁδριαν]ο[ῦ ἔκγον]ος, θεοῦ Τραϊα-
νοῦ Π[αρθ(ικοῦ)] κ[α][θεοῦ Νέρ]ουα ἀπόγονος, Σεπτ. Σεουῆρος Εὐσε[β](ὴς) Περτί-
5 ναξ [Σεβ(αστὸς)] Ἀρα[β(κὸς) Ἀδ]ια[β(ηνικὸς)] Πα[ρθ(ικὸς) μέγ(ιστος) ἀρχ(ιερεὺς) μέγ(ιστος) δημαρχικῆς ἐ]ξουσίας
τὸ ι[ϛʹ], [αὐ]τ(οκράτωρ) τὸ ιβʹ, ὕπατος τὸ [γʹ, πατὴρ πατρί]δ[ο]ς, [καὶ]
Αὐτ(οκράτωρ) [Κα][σ(αρ), Αὐτ(οκράτορος) Καίσ(αρος) Σεπ]τιμίου Σε[ουήρ]ο[υ Εὐσ(εβοῦς) Περτ]ίν[α]-
[κ]ος Σεβ(αστοῦ) Ἀρ[α]β(ικοῦ) Ἀδιαβ(ηνικοῦ) Παρθ(ικοῦ) [μεγίστ(ου) υἱός, θε]οῦ {Ἀν}
Ἀντωνείνου Εὐσεβ(οῦς) [Γερμα]ν(ικοῦ) Σαρμ[ατ(ικοῦ) υἱω]νός, θεοῦ Ἀν-
10 τωνείνου Εὐσεβ(οῦς) ἔκγονος, θεοῦ [Ἁ]δρ[ια]νοῦ καὶ θεοῦ
Τ[ραϊ]ανοῦ Παρθ(ικοῦ) καὶ θεοῦ Νέρουα ἀπόγονος, [Μᾶρ.]
[Αὐ]ρήλ. Ἀντωνεῖνος [Εὐ]σ[εβ(ὴς)] Σ[εβ(αστὸς) δη]μαρ[χικῆς ἐξουσίας]
[τὸ ιαʹ], αὐτ(οκράτωρ) τὸ [βʹ], ὕπατος [τὸ γʹ, Συρίων τοῖς] ἄρ[χουσιν]
[καὶ] τῇ βουλῇ [κ]α[ὶ τῷ δήμῳ χαίρει]ν. {²vac.}²
15 τὰ ἐκ τοῦ μακροῦ α[ἰῶ]ν[ο]ς [ἕ]νε[κ]α [τῶν τοῦ] σ[εί]το[υ ․․․․]ν αὐ[τοὶ]
ἐδιδάξατε τὸν κράτιστον ․․․․․․․․․․․․․․ν τὸν ἀν[θύ]-
πατον τῆς Ἀσίας τὴν εἰς ν․․․․․․․․․․․․․․ πεί[θε]-
ται στοχαζόμεν[ος ․․․․]εμ — — — — — — — — — —
ἐφαρμόσαι ταῖς Ἀσί[α]ς ․․․ι ἐπι[— — — — — — — — — —]
20 Καμερίου [․․․․․․․]τε. {²vac.}²
ὁ αὐτὸς Αὐτ(οκράτωρ) Καῖσ(αρ) Μᾶ[ρ. Αὐρ.] Ἀντων[εῖν]ος [Εὐσεβ(ὴς) Σεβ(αστὸς)]
Συρίων τ[οῖ]ς ἄρχουσ[ι κ]αὶ [τῇ β]ο[υ]λῇ [κ]α[ὶ τῷ] δήμῳ χαί[ρειν].
ὁ καλούμενος σ[ι]τίων [ἀγὼν(?) — — — — — — — — — — —]
ἐγένετο κατὰ τὴν ἀντιγραφ[ὴν — — — — — — — — — — τοῦ]
25 θεοῦ μου πατρὸς ε[ἰσε]νηνε[γμένη]ν(?) — — — — — — —
ταύτῃ τῶν ἀν[θ]υπάτ[ω]ν ․․․․εισο․․․ν— — — — — — —
ἐπρέσβευεν ․․․․νο․․․μαρ․․․․ ευ— — — — — — — — —
τιμηιος [— — — — — — — — — — — — — — — — πάν]-
τ[α], ὅσα γρά[φομεν] πρὸς τὰ[ς πόλεις(?) — — — — — — — — —]
30 προσέ[ταξε]ν — — — — — — — — — — — — — — τὴν [κ]οιν[ὴν]
ἀγορὰν τ[ῶν] σ[ιτ]ίω[ν — — — — — — — — — — — — —]
ὁρίζεσθ[— — — — — — — — — — — — — — — ἀπροσδο(?)]-
κήτων [— — — — — — — — — — — — — κατὰ τὸ πρότερόν]
μου διά[γραμ]μ[α, ὅ]τι δε․․ε— — — — — — — — — — —
35 τὰ ὡρισμένα τούτου ․μ— — — — — — — — — — — — — —
τῆς προσηκούσ[η]ς ․․․․λίας — — — — — — — — — — — —
κεν․․․ωναλ․․․․․ τὸν κρ[ά]τι[σ]τον επι․ε․τω— {²⁷ἐπίτροπον?}²⁷ — — — — —
ος εαν— — — — — — — — — — — — — — — — — — —
σ․․ελεσ— — — — — — — — — —ν․ πέμψει — — — — —
40 ․τους τ․․ πε[ι]ν[ῶν]τ[ας(?)] τε— — — — — — — — — — — —
πέμψατε — — — — — — — — — — — — — —
τοὺς․․․τ․․․․․․τ[α]ς. {²vac.}²
Search Help
Contact Us