[ ] Thera — 3rd c. BC
1                 θεοί.
․․․․․․․․․ ἐλθόντων ἔδοξε τᾶι βουλᾶ[ι]
[καὶ τῶι] δάμωι, βο[υ]λᾶς γνώμα· ἐπειδὴ
[Ἑρμάφιλο]ς(?) Φιλοστράτου Ῥαύκιο[ς] ἀποσ[τα]-
5 [λὲς ὑ]πὸ τοῦ βασιλέως Πτολ[εμ]αίου [ναύ]-
[αρ]χος καὶ στραταγὸς τᾶ[ς πό]λιος [ἄλλων]
[τ]ε πολλῶν καὶ μεγάλων ἀγαθῶν α[ἴτιος]
[γ]εγένηται [τοῖς πολ]ίταις, καὶ ἐνβα[λόν]-
[τ]ων λαισ[τᾶν πλο]ίοις μακροῖς πο[τὶ τὸν]
10 [λιμέν]α τὸν [βοῤῥ]αῖον Οἴ[α]ν [καὶ τόπον]
Θεί[α]ν(?), ἐν ὧι [κ]ατοίκει ὀχλος γυν[αικῶν καὶ]
[π]αίδων καὶ ἄλλων σωμάτ[ων] οὐκ ἔ[λασ]-
σον τετρακοσίων, καὶ ποτιβ[ολ]ὰς ποιε[υ]-
[μέ]νων [τ]ῶν λαιστᾶν, νυ[κτὸς] ἀπέσ[τ]ε[ι]-
15 [λε] ΤΟΥΠΩΝ Ἡφαίστιον ․․․․․οδώρου
[Καλύ]νδι[ον] καὶ ἄλλος τ[ῶν στ]ρατιωτᾶ[ν]
[{²numerus in}²—ο]ς, οἳ καταβ[άντες νυ]κτὸς ἐπὶ
[τὸν λιμέ]να μετὰ τῶ[μ πολιτ]ᾶν τός τε
[λαιστὰς] ἀπεκρούσα[ντο καὶ κα]τεδίωζα[ν]
20 [ἐς τὰ πλοῖα], καὶ παρα[κινδυνεύ]σαντες ․․
[— — — δεδόχθαι τᾶι βουλᾶι καὶ]
[τῶι δάμωι, ἐπαινέσαι μὲν Ἑρμ]άφιλ[ον](?)
[Φιλοστράτου ἀρετᾶς ἕν]εκα καὶ ε[ὐ]-
[νοίας ἇς ἔχων διατελεῖ ἐς τὸ]ς πολίτα[ς]
25 [καὶ τᾶς ποτὶ τὸς θεὸς εὐσεβεί]ας καὶ σω-
[— — — τᾶς ἁμετέρας] χώρας ․․․
[․․․․․․․․ ἐπαινέσαι δὲ κα]ὶ Ἡφαίστ[ιον]
[τὸν καταδιώξαντά τε τὸς λαι]στὰς [καὶ]
[παραίτιον ἁμὶν γενόμενον με]τὰ θεῶ[ν τοῦ]
30 [ἀπελθεῖν τάχιστα τὸς λαι]στάς· [ἐπαι]-
[νέσαι δὲ καὶ πάντας τὸ]ς Ἡφ[αιστίου]
[στρατιώτας — — — — — — — — — — — — —].
Search Help