[ ] Melos
[ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος]
1 Σεραπόδ[ωρον {²⁷Σεραπόδ[οτον?}²⁷ — —]
ποιητὴν [τὸν τεσσα]-
ρεσκαιδε[κάκις σχε]-
διαστὴν [γενόμενον]
5 καὶ βουλε[υτὴν παντα]-
χοῦ τῆς ο[ἰκουμένης],
τειμηθέ[ντα ἀνδριᾶ]-
σι καὶ εἰκ[όσι καὶ ἐν]
ἄλλαις [πόλεσι]
10 καὶ ἐν τῇ [πρώτῃ καὶ]
μεγίστῃ [μητροπό]-
λει τῆς [Ἀσίας Ἐφεσί]-
ων πόλε[ι, τῇ λαμπρο]-
τάτῃ π[ασῶν πόλεων],
15 περιοδο[νείκην].
Search Help